Seurakuntatyön johtokunta 2019-2022

Varsinaiset jäsenet

Pirjo Romppanen, puheenjohtaja  
Marianne Bruce, varapuheenjohtaja

Martti Pentti  
Joonas Penttilä  
Isabelle Pekonen  
Petri Sällilä  
Pasi Pöllänen  
Tarja Karell  
Anna-Tiina Järvinen, kirkkoherra

Johtokunnan kokouksissa on puhe- ja läsnäolo-oikeus talousjohtajalla, viestintäpäälliköllä ja työalavastaavilla.

Johtokunnan tehtävät

  1. johtaa, kehittää ja tukea seurakuntatyötä, edistää seurakunnan toimintastrategian tavoitteiden toteutumista
  2. vastata seurakuntatyön tehtäväalueiden keskinäisestä yhteistyöstä ja niiden yhteyksistä seurakunnan tukipalveluihin
  3. vastata seurakuntatyön viestinnästä
  4. vastata yhteyksistä rovastikunnan ja hiippakunnan toimijoihin, työaloilla toimiviin viranomaisiin, yhteisöihin ja yhdistyksiin
  5. laatia kirkkoneuvostolle seuraavaa vuotta varten seurakuntatyön toiminta- ja taloussuunnitelma ja lähivuosien toiminta- ja taloussuunnitelma ja henkilöstöohjelma. Laatia edelliseltä vuodelta toiminta- ja arviointikertomus.
  6. päättää kirkkovaltuuston hyväksymän määrärahakehyksen puitteissa myönnettyjen määrärahojen käytöstä ja tehdä tarvittaessa päätökset kustannuspaikkojen välisistä määrärahasiirroista. Seuraa, arvioi ja vastaa vahvistetun toiminta- ja taloussuunnitelman noudattamista.
  7. päättää seurakuntatyön vastuualueen viranhaltijoiden ja työntekijöiden koulutuksesta. Hyväksyy vastuualueen kehittämis- ja koulutussuunnitelmat.
  8. tehdä ehdotus kirkkoneuvostolle johtokunnan alaisuudessa toimivista määräaikaisista toimikunnista ja kehittämistyöryhmistä."