Kotka-Kymin seurakunnan strategia kaudelle 2025-2027

Kotka-Kymin kirkkovaltuusto hyväksyi 4.6. seurakunnalle uuden strategian kaudelle 2025–2027.

Strategiaa työstettiin vuosina 2023-2024. Strategian taustalla vaikuttavat Taloustutkimuksen tekemä Seurakuntatutkimus sekä kysely seurakuntalaisille. Näiden perusteella uuteen strategiaan nostettiin painopisteiksi yksinäisyyden torjuminen, uusien seurakuntalaisten vastaanottaminen lämpimästi, ihmisten kohtaaminen arjessa ja juhlassa, Polku-toimintamallin vahvistaminen (Polku on työväline tarkastella, miten seurakunta kulkee lapsen ja nuoren rinnalla kohti itsenäistä aikuisuutta), nuoret, eläkeläiset sekä Karhuvuoren asukkaat.

Strategian arvoina ovat:  Usko, toivo, rakkaus ja yhdenvertaisuus

Missio: Kotka-Kymin seurakunta – kaupungin vaikuttavin hyvän tekijä.

Visio: Elämänvoimainen ja jäsenrikas seurakuntayhteisö, joka tarjoaa turvaa, Jumalan armoa ja välittämistä elämän eri tilanteissa.

Strategian mitataan toimintakertomusten yhteydessä määrällisesti, laadullisesti ja vaikutuksellisesti.

Kotka-Kymin seurakunnan strategia 2025-2027