Pyhää koetaan lenkillä, luonnossa ja arjessa

Useat ihmiset kokevat pyhää luonnossa tai omassa arjessaan. Kirkon tulevaisuusselonteon mukaan perinteinen jumalanpalvelus ei houkuta kaikkia.

Anna Mykrä-Siljander portaiden alapäässä.
Seurakunnassa tehdään erilaista toimintaa ja tapahtumia Kotkan alueella asuvia ihmisiä varten. Tänä kesänä uutena toimintamuotona alkoi Papin kanssa portaisiin -illat.

Teksti ja kuva Emilia Pulkki

Erilaiset henkisyyden muodot ovat tulleet osaksi seurakuntien toimintaa erityisesti 2000-luvulla. Ihmisten hengellinen etsintä ja merkityksen kaipuu ei ole kadonnut, mutta vastauksia ei välttämättä haeta enää perinteisesti kirkosta.

Vuonna 2022 tehdyssä Suomen ev.lut. kirkon tulevaisuusselonteossa ”Siunauksen signaalit” korostuvat sekä myötämielinen suhtautuminen kirkkoon että kiinnostus hengellisyyteen. Toisaalta kirkon perinteisesti tarjoamat hengellisyyden muodot eivät näyttäydy kovin merkittävinä. Silmäänpistävää on, ettei esimerkiksi messua juuri mainita.

Vaikka moni kokee kirkon tarjoaman hengellisyyden epäkiinnostavaksi ja vieraaksi, vastaavan kaltaisia kokemuksia ja elämäntapoja haetaan kuitenkin samalla muualta. Esimerkiksi mindfulness ja jooga ovat monille tutumpia ja luontevampia hengellisen elämäntavan ilmenemismuotoja kuin kirkon perustuotteet.

Suomen ev.lut. kirkon ”Ovet auki”-strategiassa kannustetaan seurakuntia kokeilevaan kehittämiseen. Strategia kehottaa myös rakentamaan toimintaa vahvemmin seurakuntalaisten aloitteellisuuden, osaamisen ja lahjojen varaan. Näin rakennetaan luottamusta, yhteisöllisyyttä
sekä yhdessä tekemisen kulttuuria. 

Kotka-Kymin seurakunnassa on kokeiltu erilaisia toimintamuotoja jo vuosien ajan – osa on vakiinnuttanut olonsa seurakunnan toiminnassa ja osa on jäänyt kokeiluiksi.

Suurta on nähdä pieni arki lähellä 

Kotka-Kymin seurakunnan seurakuntapastori Anna Mykrä-Siljander toimii verkostotyön työalavastaavana. Verkostotyön työala luotiin Kotkaan, kun uusi Kotka-Kymin seurakunta perustettiin vuonna 2017. Työalan tarkoituksena on luoda erityisesti uusia avauksia ja kokeiluja eri yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Tällä hetkellä verkostotyön vastuulla on muun muassa vapaaehtoistyö, Meijän keittiö, Tuunausklubit ja Kolahtaako-elokuvaviikko. Lisäksi on monta erilaista kokeilevaa toimintamuotoa: After workit, Hetki pyhää -kirkkohetket, Papin kanssa portaisiin ja koira-avusteinen työ. 

Seurakunnassa tehdään erilaista toimintaa ja tapahtumia Kotkan alueella asuvia ihmisiä varten. Niiden avulla halutaan tarjota ihmisille erilaisia kohtaamisen paikkoja. Tänä kesänä uutena toimintamuotona alkoi Papin kanssa portaisiin -illat. 

− Yhdessä on kiva liikkua! Olen työssäni huomannut, että yhdessä liikkuen tulee myös käytyä hyviä ja syvällisiäkin keskusteluja. Tämä on matalan kynnyksen toimintaa, johon toivon olevan helppo lähteä mukaan. Toiminta on otettu innolla vastaan, kertoo seurakuntapastori Anna Mykrä-Siljander.

Tilaa uusille avauksille

Kokeilevaa toimintakulttuuria toteutetaan muillakin seurakunnan työaloilla. Toukokuussa Kotkassa juhlittiin yhdessä tämän vuoden aikana kolmekymmentä vuotta täyttävien kanssa. Seurakunta on jo vuosien ajan järjestänyt kymppisynttäreitä 10 vuotta täyttäville. Tänä vuonna 30-vuotiaat saivat omat juhlansa. 

− Idea lähti pyrkimyksestä tavoittaa 20–40-vuotiaita entistä paremmin. Kyseiseen ikäryhmään saadaan kontakti nykyisin lähinnä heidän lastensa kautta. 10-synttärit ovat perinne lasten juhlana. Miksi seurakunta ei tarjoaisi vastaavasti kolmekymppisille omaa aikuisten juhlaa? Ajatuksena oli, ja on, tavoittaa erityisesti sellaisia kolmekymppisiä, joita seurakunnan toiminnan parissa ei tavallisesti nähdä, kertoo nuorisotyönohjaaja, vs. kasvatuksen
työalavastaava Janne Blomberg.

− Tänä vuonna pidetty synttäritapahtuma kolmekymppisille toimi erinomaisena päänavauksena uudelle perinteelle ja osallistujista lähes kaikki olivat seurakunnan toiminnassa uusia kasvoja. Jatkoa seuraa ensi vuonna aivan varmasti. 

Kasvatuksen työala on tehnyt vuosien varrella erilaisia kokeiluita, kuten Euroviisuyötä ja elokuussa Nuku yö ulkona -tempausta. Kokeilujen tavoitteena on tavoittaa erityisesti nuoria aikuisia yhä paremmin mukaan seurakunnan toimintaa. 

− Pyrimme seurakunnassa pitämään yllä ja tukemaan positiivista kokeilukulttuuria. Toiminnassamme pitää olla sopivasti tilaa myös uusille avauksille, kokeiluille, vanhojen jo perinteeksi muodostuneiden rinnalla, toteaa Blomberg.

Luonto on hiljentymisen ja pyhän kokemisen paikka

Luontokokemusten hengellinen merkitys korostuu myös kirkon tulevaisuusselonteon aineistossa. Moni kokee kauniin luonnon keskellä pyhyyttä tai Jumalan läsnäoloa. Tämä tarjoaa kirkolle luontevan liittymäkohdan suomalaisten hengellisyyteen. 

− Nuku yö ulkona Höyterissä -tapahtuma pohjaa Suomen ladun lanseeraamaan Nuku yö ulkona -tempaukseen, jota on järjestetty jo usean vuoden ajan. Sillä on tarkoitus juhlistaa Suomen luonnon päivää ja madaltaa ihmisten kynnystä nauttia luonnosta, kukin omalla tavallaan. Tapahtuman järjestäminen Höyterissä tekee kampanjaan osallistumisesta yhteisöllisempää ja Höyteri tarjoaa hienot puitteet yhteiseen luontoelämykseen.  Tapahtuman yhtenä keskeisenä motiivina on ihmisten positiivisen luontosuhteen vahvistaminen, kertoo Janne Blomberg.