Raamattu tutuksi soittaen ja maalaten

Pyhäkoulu on nykyään toiminnallinen paikka, jossa lapsi oppii leikkien ja ihmetellen. Syksyllä Kotkassa alkaa taidepyhäkoulu ja myöhemmin myös digitaalinen pyhäkoulu.

Kirsi Tuominen puun vieressä.
Kirsi Tuominen rohkaisee tulemaan tutustumaan nykyaikaiseen pyhäkouluun. Se voi antaa lapselle paljon.

 

Teksti ja kuva: Usva Sinisammal

Kirsi Tuominen tuntee pyhäkoulut. Kotka-Kymin seurakunnassa ne ovat hänen vastuullaan. Kuudentoista vuoden kokemus työstä on antanut hänelle vahvan näkemyksen siitä, millaiset asiat alueen lapsia pyhäkoulussa kiinnostavat.

– Lapset pitävät itse tekemisestä ja tekemisen kautta oivaltamisesta, varhaiskasvatuksen ohjaaja Kirsi Tuominen toteaa.

Hän käyttää pyhäkouluissa taidelähtöistä ohjaustapaa, joka ottaa lapsen yksilöllisyyden huomioon. Visuaalisuus on vahvasti esillä. Materiaalia on käytössä runsaasti. Lapsi oppii turvallisilla tavoilla luovan toiminnan kautta.

– Itse soittaessaan ja maalatessaan lapset innostuvat herkästi Lasten Raamatun kertomuksista.

Taidetta ja digiä

Pyhäkoulua on pidetty Langinkosken kirkossa sunnuntaisin jumalanpalvelusten yhteydessä saarnan aikana. Tänä syksynä Kotka-Kymin seurakunnassa alkaa kokonaan uusi pyhäkoulumuoto: taidepyhäkoulu.

– Syksyllä siirrytään joka toinen torstai Pappilassa järjestettävään pyhäkoulutoimintaan, joka mahdollisesti korvaa sunnuntaipyhäkoulun. Taidepyhis kestää korkeintaan puolitoista tuntia kerrallaan. Siellä maalataan, musisoidaan, leikitään ja tehdään taidetta Raamatun kertomuksista käsin. Kertomukset saadaan eläviksi itse tekemällä, Tuominen kertoo.

Digitaalinen pyhäkoulu puolestaan on alkamassa vuoden 2024 alussa. Halukkaat voivat tilata itselleen digikirjeen kerran kuukaudessa. Se sisältää mm. videolinkin ajankohtaiseen raamatunkertomukseen.

Rohkeasti tutustumaan

Pyhäkoulunkin pitää uudistua ja pysyä mukana ajassa. Perheiden tuominen kristillisen sanoman äärelle on kasvava haaste. Lasten tavoittaminen erilaisen kerhotoiminnan sekä pyhäkoulun kautta on tärkeää tuleviakin sukupolvia ajatellen.

– Vauva- ja perhekerhoissa on enemmän osanottajia, mutta pyhäkoulutoimintaan heitä kaivattaisiin enemmän. Myös vapaaehtoiset voivat osallistua ohjaamiseen, ja lapsikin voi halutessaan toimia apuohjaajana, Tuominen kertoo.

Mutta miksi pyhäkoulun suosio ja tunnettuus on laskenut? Kirsi Tuominen käy läpi ajatuksiaan: Kastettujen määrä on koko ajan vähenemässä. Erilaiset yhteiskunnalliset muutokset, kuten lakimuutokset, heijastuvat myös pyhäkoulutoimintaan.

– Kristillisiin pyhäpäiviin liittyen enää vain pääsiäisvaellus ja joulukirkko ovat varmasti tuttuja lapsille, vaikka paljon muutakin olisi, Tuominen toteaa.

Haasteena on lisätä kävijämäärää, jotta pyhäkoulu toimintamuotona voi säilyä. Vanhanaikaisten rippikoulumielikuvien ei kannata antaa vaikuttaa tutustumis- tai osallistumishalukkuuteen. Toimintaan kannattaa suhtautua uteliaasti, sillä se voi antaa lapselle paljon.

– Tule rohkeasti katsomaan ja kokeilemaan, millaista toiminta on, Kirsi Tuominen kutsuu.

1700-luvulta nykypäivään

Pyhäkoulun juuret ulottuvat 1700-luvun Eurooppaan. Lasten heikot työolot raskaassa tehdastyössä aiheuttivat tarpeen kristillisen kasvatuksen turvaamiseksi.

Nykyään pyhäkoulu on hyvin toiminnallinen ja pyrkii leikin sekä ihmettelyn kautta ohjaamaan lapsia elämän suurten kysymysten pohdinnassa ja käsittelyssä, kristillisten arvojen mukaisesti. Lapsi otetaan vastaan yksilöllisesti ja hän innostuu hyvien mallien mukaan toimimisesta.

Vapaaehtoiset osallistuvat pyhäkoulun tekemiseen ja lasten sekä varhaisnuorten kasvatukseen tarjoamalla maaperän yhteiselle toiminnalle ja vuorovaikutukselle. Elämän turvalliset toimintatavat ja yhteisten sääntöjen noudattaminen tulevat tutuiksi leikkien lomassa. Erilaisia teemoja pyhäkouluille on paljon.

Mitkä pyhäkoulut?

  • Pyhäkoulu on lapsille tarkoitettu kerho, jossa mm. leikkimällä ja askartelemalla tutustutaan Raamatun kertomuksiin.
  • Sunnuntaipyhäkoulu järjestetään Langinkosken kirkolla su 1.10., 15.10., 19.11. ja 3.12. Lapset voivat tulla pyhäkouluohjaajan kanssa päiväkerhohuoneeseen pyhäkouluun jumalanpalveluksen saarnan aikana.
  • Taidepyhis alkaa to 12.10. klo 17 Pappilassa, Karhulantie 36 B. Jatkuu joka toinen viikko, parittomilla viikoilla.