Yhteisvastuu auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria

Keräystuotolla tuetaan nuoria Suomessa sekä ulkomailla. Kotimaassa rahat ohjataan seurakunnille ja HelsinkiMissiollle.

Nuoria ulkona, graffiteja seinillä.

Teksti Emilia Pulkki, kuvat Kirkkopalvelut

Vuonna 2024 Yhteisvastuukeräys auttaa haavoittuvimmassa asemassa olevia nuoria. Kerätyt varat käytetään syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja heidän mahdollisuuksiensa tukemiseen HelsinkiMission, Suomen ev.lut. seurakuntien ja Kirkon Ulkomaanavun avulla. 

Apua kotimaan koulumaailmaan

Yhteisvastuu tarjoaa HelsinkiMission kanssa tukea kotimaan yksinäisille nuorille. Yksinäisyys on ahdistava, yksilöllinen kokemus ulkopuolisuudesta ja
erillisyydestä. Tällä hetkellä yläkoulun ja toisen asteen opiskelijoista noin 14 % kokee yksinäisyyttä.

HelsinkiMission School to belong -ohjelma vie avun ja osallistaa koko koulun – aina hallinnon strategioista opettajien ja oppilashuollon ammattilaisiin ja jokaiseen lapseen ja nuoreen saakka. Ohjelmassa mukana oleville oppilaitoksille tarjotaan apuvälineet ja keinot nuoren yksinäisyyden  tunnistamisesta ja puheeksi otosta avun tarjontaan. 

Yhteisvastuun tuella HelsinkiMissio pystyy myös mahdollistamaan ammatillista keskusteluapua ja vapaaehtoisen tukihenkilön tarjoamaa tukea, jotta nuori voi käsitellä yksinäisyyteen liittyviä ajatuksia ja niiden yhteyttä tunteisiin ja käyttäytymiseen. 

Jos nuori saa apua, mahdollisuudet hyvään tulevaisuuteen kasvavat merkittävästi. 

Koulutusta Ugandan pakolaisasutusalueelle 

Kirkon Ulkomaanapu tekee työtä Ugandassa kuudella pakolaisasutusalueella. Koulutushankkeiden avulla parannetaan koulutuksen saatavuutta rakentamalla uusia ja turvallisia luokkahuoneita, järjestämällä kouluun paluuseen kannustavia kampanjoita ja lisäämällä tietoa koulutuksen tärkeydestä sekä jakamalla oppimateriaaleja ja hygieniapakkauksia.

Koulutuksen laatua parannetaan opettajankoulutuksella, tarjoamalla psykososiaalista tukea ja opinto-ohjausta sekä mahdollistamalla pääsyä korkeakouluopintoihin yliopistostipendien avulla. 

Koulutustyötä tehdään kaikilla tasoilla: varhaiskasvatuksesta perus- ja toisen asteen koulutukseen sekä ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi Kirkon Ulkomaanavun hankkeissa on huomioitu erityistä tukea tarvitsevat oppilaat, joille mahdollistetaan erityisopetusta sekä nopeutettua koulutusohjelmaa, jotta nuoret, joiden koulutie on jäänyt pakolaisuuden vuoksi kesken, voivat kiriä kiinni ikätovereitaan.

Apu menee perille

HelsinkiMissio

  • Noin 20 % tuotoista suunnataan vuosittain valittavaan, vaihtuvaan kohteeseen Suomessa. Vuoden 2024 kumppanina toimii HelsinkiMissio. 

Suomen ev.lut. seurakunnat

  • Noin 20 % keräystuotosta jää keräävälle seurakunnalle monipuoliseen avustus- ja auttamistoimintaan.

Kirkon Ulkomaanapu

  • Noin 60 % keräystuotosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofiavun kautta kansainväliseen apuun. 

Lahjoita oman seurakunnan Yhteisvastuukeräykseen

Kotka-Kymin seurakunnan keräys

Lähikeräysten ohella voit antaa lahjasi Kotka-Kymin seurakunnan Yhteisvastuukeräykseen

  • MobilePayllä numeroon 81176
  • Tekemällä lahjoituksen nettilahjoitussivulla osoitteessa yhteisvastuu.fi/kotkakymi
  • Pankin kautta lahjoitettaessa Yhteisvastuun tilit ovat: Aktia FI82 4055 0010 4148 41, Nordea FI16 2089 1800 0067 75 ja OP FI14 5000 0120 2362 28. Jos lahjoitat pankin kautta, lisää lahjoitukseesi seurakunnan viitenumero 304227.

Pyhtään seurakunnan keräys

Lähikeräysten ohella voit antaa lahjasi Pyhtään seurakunnan Yhteisvastuukeräykseen

  • MobilePayllä numeroon 12592
  • Tekemällä lahjoituksen nettilahjoitussivulla osoitteessa yhteisvastuu.fi/pyhtaa
  • Pankin kautta lahjoitettaessa Yhteisvastuun tilit ovat: Aktia FI82 4055 0010 4148 41, Nordea FI16 2089 1800 0067 75 ja OP FI14 5000 0120 2362 28. Jos lahjoitat pankin kautta, lisää lahjoitukseesi seurakunnan viitenumero 304447.

Kirkkopalvelujen keräysluvat RA/2020/639 ja ÅLR/2021/8126

Kuvituskuva.