Rippileirin nuoret heittävät mukeilla vettä ämpäreihin.

HUOMIO! 

Valtioneuvoston, kirkkohallituksen ja Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin ohejiden mukaan olemme peruneet kaiken Kotka-Kymin seurakunnan toiminnan toistaiseksi ja pyrkineet jatkamaan toimitaamme etänä erilaisten sähköisten kanavien ja sosiaalisen median kautta. Tällä pyritään ennaltaehkäisemään koronaviruksen leviämistä.

Peruminen koskee kaikkea rippikouluun liittyvää toimintaa ja tapaamisia:

  • rippikoulutapaamisia ainakin 13.4. asti: rippikoulukonsertti 19.3. sekä H4, H5, R5 ja R6 -ryhmien omat messut
  • viikonloppuleirejä (H4 ja H5 -leirit 13.-15.3. sekä R5 ja R6 -leirit 27.-29.3.)
  • päivärippikoulun konfirmaatiota 29.3.

Kerromme myöhemmin lisää, miten rippikoulusi tästä eteenpäin jatkuu. Tarvitsemme aikaa rippikoulun jatkon miettimiseen, suunnitteluun ja sen järjestämiseen poikkeavassa tilanteessa, toivomme ymmärrystä.

Vaikka tilaisuuksien järjestämistä rajoitetaan, seurakunnan työntekijät ja erityisesti papit, diakoniatyöntekijät ja nuorisotyönohjaajat ovat tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpositse. Voit olla yhteydessä rippikoulutyöstä vastaaviin työntekijöihin ja rippikouluryhmien omiin työntekijöihin, vaikka toiminta onkin tauolla. Ota yhteyttä, jos jokin asia mietityttää!

Ajantasaista tietoa koronaviruksen aiheuttamista toimista seurakunnassa löydät täältä: 

LINKKI SEURAKUNNAN UUTISSIVULLE 

 

terveisin rippikoulutyöstä vastaavat työntekijät

Heidi Nykvist ja Elise Hasanen

 

Rippikoulu edeltää rippijuhlia

Tavallisimmin rippikoulu käydään sinä vuonna, kun täytetään 15 vuotta. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2020 rippikoululaiset ovat pääosin vuonna 2005 syntyneitä. 

Rippikoulun jälkeen vietetään yleensä konfirmaatiota.

Kutsu ja ilmoittautuminen

Nuorten koteihin lähetetään rippikouluun ilmoittautumiskirjeet syykuussa. Kirjeen saavat postitse kaikki Kotka-Kymin seurakuntaan kuuluvat nuoret, jotka täyttävät seuraavana vuonna 15. Muille, esim. toisten seurakuntien jäsenille tai kirkkoon kuulumattomille ilmoittautumismateriaali lähetetään pyydettäessä.

Rippikouluun ilmoittaudutaan seurakunnan nettisivuilla. Lue lisää ilmoittautumisesta

Tiedon siitä, mihin rippikouluun on tullut sijoitetuksi, nuori saa postitse loka-marraskuun vaihteessa. Ryhmien ensimmäiset kokoontumiset ovat marraskuussa.

Mitä rippikoulussa tapahtuu?

Rippikoulu toteutetaan puolen vuoden aikana, ja sen laajuus on 80 tuntia. Rippikoulussa tutustutaan luterilaiseen uskoon ja seurakunnan toimintaan sekä mietitään suhdetta Jumalaan ja elämään. Rippikoululainen osallistuu myös seurakunnan jumalanpalveluksiin, toimintaan ja erilaisiin tapahtumiin.

Riparilla ei kaadeta tietoa päähän tai päntätä asioita ulkoa (ainakaan paljoa), vaan opitaan yhdessä: pienryhmissä, oppitunneilla, nuotioilloissa, pelikentällä...

Useimmiten rippikouluun liittyy noin viikon mittainen leirijakso, mutta voit osallistua myös päivärippikouluun.

Rippikouluja on monenlaisia. Rippikoulun voi käydä kaupungissa, leirillä tai jopa ulkomailla. Kaikkien rippikoulujen laajuus on sama ja yhteisiä kokoontumisia on jo ennen varsinaista leiri- tai kaupunkirippikoulujaksoa.

  • Alkujakson kokoontumisia on noin kymmenen. Ne kuuluvat olennaisesti jokaiseen rippikouluun ja ovat siksi pakollisia rippikoulun suorittamiseksi.
  • Monimuotoista opiskelua on 80 tuntia rippikouluryhmästä tai suoritustavasta riippumatta.
  • Rippikoulun opetussuunnitelman mukaan rippikouluryhmän suurin koko on 25 oppilasta.

Kuka voi tulla rippikouluun?

Voit ilmoittautua vuoden 2020 rippikouluihin, mikäli täytät 15 vuotta vuoden 2020 loppuun mennessä. Jos olet aloittanut koulusi vuotta aiemmin, pääset rippikouluun kotiseurakuntasi kirkkoherran luvalla.

Rippikouluun voit tulla mielihyvin, vaikka et kuuluisi kirkkoon tai sinua ei olisi kastettu. Kirkkoon kuulumattoman on liityttävä kirkkoon ennen konfirmaatiota. Jos sinua ole kastettu lapsena, niin ennen konfirmaatiota sinut täytyy kastaa.

Näissä tilanteissa kannattaa ottaa yhteyttä oman rippikouluryhmän pappiin heti sen jälkeen, kun saat tiedon siitä, mihin rippikouluryhmään sinut on valittu.

Oppimisen haasteista tai muista erityistä huomiota vaativista asioista kannattaa jutella ajoissa rippikoulun työntekijöiden kanssa, jotta ne voidaan ottaa huomioon rippikoulun toteuttamisessa. Erityisryhmille järjestetään myös omia rippileirejä ja -kouluja.

 

YouTube-video