Rukous rauhan puolesta

Tänään vietetään Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivää. Tänään voimme rukoilla: Elämän Jumala, sinä olet luonut jokaisen ihmisen kuvaksesi ja kaltaiseksesi. Me kiitämme erilaisista ihmisistä. Kiitos monikulttuurisesta rikkaudesta. Anna meille rohkeutta vastustaa epäoikeudenmukaisuutta ja rotuun, luokkaan, sukupuoleen, uskontoon ja erilaisuuden pelkoon perustuvaa vihaa.

Armollinen Jumala, sinä olet näyttänyt meille Kristuksessa, että me olemme yhtä sinussa. Opeta meitä käyttämään tätä lahjaa maailmassa siten, että kaikki eri tavoin ajattelevat voisivat jokaisessa maassa kuunnella toisiaan ja elää rauhassa.

Oi Jeesus, sinä tulit meidän maailmaamme ja jaoit meidän ihmisyytemme. Sinä tunnet elämän vaikeudet, joita ihmiset niin monin tavoin kärsivät. Saakoon myötätunnon Henki liikuttaa meitä jakamaan aikamme, elämämme ja lahjamme kaikkien tarvitsevien kanssa.

Pyhä Henki, sinä kuulet haavoitetun luomakunnan raivon ja niiden huudon, jotka kärsivät ilmastonmuutoksesta. Johda meitä kohti uusia käyttäytymistapoja. Anna meidän oppia elämään sopusoinnussa osana sinun luomakuntaasi. Anna Johtajille ja meille vastuuntuntoa, kun teemme päätöksiä ihmisten ja maailman hyväksi. Anna meille se rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, kun käymme taisteluun rauhan puolesta. Aamen.

Tuomi Larvi
Kirjoittaja työskentelee Kotka-Kymin seurakunnassa aikuistyön ja lähetystyön pappina

Ristittyjä käsiä kirkossa.
Kuva: Aarne Ormio / Kirkon kuvapankki