Tärkeä asia

Eräs pappi kertoi televisiossa, että hän meni aikoinaan rippikouluun siksi, että saisi lahjaksi kameran. Ehkä tärkeintä ei olekaan se syy, miksi ihminen menee rippikouluun, vaan se, mitä hän pohtii rippikoulunsa aikana. Konfirmaatiossa käsittelimme tärkeitä asioita: Jumalan anteeksiantoa, hänen rakkauttaan luomaansa kohtaan, tietä ikuiseen elämään ja kristityn elämäntapaa. Jumala lähettää meidät rakastamaan toisiamme ja toimimaan koko luomakunnan hyvinvoinnin puolesta.

Vietän välillä ehtoollishetkeä seurakuntalaisen kotona. Tällaista hetkeä voi viettää yhdessä papin kanssa, jos korkean iän tai heikentyneen liikuntakyvyn vuoksi on vaikeaa tulla kirkkoon. Seurakuntalaisen kokemus voi olla, että ehtoollinen on tässä elämäntilanteessa tärkeintä. Jos ihminen saavuttaa korkean iän, mahdollisuudet toimintaan ovat vähäiset ja aistit ovat heikenneet, silloin ei enää ole niin tärkeää, saako uusimman menestystuotteen. Silloin elämässä keskeisiä ovat turvallinen koti, oikeanlainen terveydenhoito, hyvät ihmissuhteet sekä Jumalan läsnäolon kokeminen ehtoollisen leivässä ja viinissä, Jumalan sanassa, virsissä ja hengellisissä lauluissa.

Jeesus sanoo: ”Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen.” (Matt. 6: 19-20).

Nina Eskoli
Kirjoittaja on kappalainen Kotka-Kymin seurakunnassa

Papin käsi ojentaa ehtoollisleipää konfirmoitavan nuoren käsiin.
Kuva: Aarne Ormio / Kirkon kuvapankki