Pahasta olosta ja pahuudesta

Kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi tuleminen on ihmisen perustarpeita. Kuka tahansa loukkaantuu, jos tulee toistuvasti torjutuksi, väärinymmärretyksi tai sivuutetuksi. Tulee paha olo. Pahuus on vielä enemmän kuin vain yksilön pahaa oloa. Pahuus voi pesiytyä myös yhteisön tai yhteiskunnan rakenteisiin, niin että siitä tulee kuin itsestäänselvyys. Elämä on tällaista, näin täällä eletään, jokainen ajaa vain omaa etuaan.

On harhaanjohtavaa sanoa, että nyt saa olla luvan kanssa itsekäs. Itsekkyys avaa hyvin kapean näkökulman elämään, kun visiona on vain oma napa. Minä olen tärkein; minulle ensin. Muut saavat, jos jotain jää, eikä sillä ole minulle mitään merkitystä. Itsekkyys on eri asia kuin omalle puolelle asettuminen ja omien rajojensa kunnioittaminen ja puolustaminen.

Miten oppisimme tekemään hyviä ja viisaita valintoja myös muut huomioiden? Päivän pähkinä: Sinun oikeutesi on minun velvollisuuteni; minun oikeuteni on sinun velvollisuutesi.

Elina Rajala
Kirjoittaja on pappi Haminan seurakunnassa

Kahdet iäkkään ihmisen kädet pitelevät toisiaan.
Kuva: Juuso Westerlund / Kirkon kuvapankki