Uutiset

Uutislistaukseen

Yhteisvastuun vuoden 2023 keräyksessä autetaan nuoria selviämään väkivaltaisissa ympäristöissä

Vuonna 2023 yhteisvastuukeräyksen tavoitteena on auttaa nuoria selviämään väkivallasta ja konfliktitilanteista sekä ennaltaehkäisemään niitä. Keräys kantaa tänä vuonna teemaa ”Nuoret väkivaltaisessa maailmassa”.

Aseman Lapset_Löytävä Nuorisotyö 3.jpg

Yhteisvastuu on evankelisluterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys ja lähimmäisenrakkauden kansanliike, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja maailman humanitäärisillä katastrofialueilla. Keräyksen toteuttavat kaikki Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakunnat. Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti.

 

 

Joka kevät Yhteisvastuun kymmenet tuhannet kerääjät ympäri suomea kulkevat ovilla ja tapahtumissa keräyslistojen ja -lippaiden kanssa. Nykyisin lipaskeräyksen rinnalle on tullut myös mobiilikeräys ja mahdollisuus osallistua keräykseen verkkomaksulla.

 

Valtaosa, eli noin 60 % keräystuotosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofiavun kautta kansainväliseen apuun. Noin 20 % tuotosta suunnataan vuosittain valittavaan, vaihtuvaan kohteeseen Suomessa. Noin 20 % tuotosta käytetään monipuoliseen avustustoimintaan paikallisseurakuntien kautta.

Jokaisesta lahjoitetusta eurosta noin 80 % käytetään avustustyöhön ja loput keräyksen vaikuttamistoimintaan, viestintään, varainhankintaan sekä keräyksen yleishallintoon. Tiukka seuranta takaa rahan päätymisen niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Valtakunnalliset keräyskulut muodostuvat keräyksen suunnittelu- ja toteutuskustannuksista. Lisäksi keräysvaroja käytetään kasvatus- ja koulutusaineistoihin, tietoiskuihin sekä mainoskampanjaan. Nämä kustannukset palvelevat sekä varainhankintaa että vaikuttamistoimintaa.

 

Vuonna 2023 yhteistyökumppanina Aseman Lapset ry

 

Yhteisvastuukeräyksen keräystuotoista 40 % jää käytettäväksi nuorten selviämisen edistämiseksi Suomessa. Niistä taas puolet menee paikallisseurakunnille nuorten avustamiseksi teemanmukaiseen työhön sekä seurakuntien auttamistoimeen.  Toinen puolisko maahamme jäävistä rahoista menee valtakunnallisena kumppanina toimivalle Aseman Lapset ry:lle, jolla on mm. matalalla kynnyksellä toimivaa Walkers- toimintaa. Kotkassa ja Haminassakin pyörivällä Walkersin muunnetulla matkailuautolla, Ilves- Wautolla kulkevat vapaaehtoiset tukevat nuoria siellä, missä he liikkuvat. Nuoret voivat kohdata aikuisen, joka kuuntelee ja on läsnä sekä tarvittaessa tarjoaa syvällisempää tukea ja ohjausta. Yhdistys ehkäisee sekä vähentää nuoriso- ja kouluväkivaltaa ja yhteisvastuuvaroin kehittää sekä laajentaa tätä toimintaa.

 

Tukea Kenian kuivuuksiin

 

Jäljelle jäävät 60 % keräyksen tuotoista ohjataan Kirkon Ulkomaanavun (KUA) katastrofirahaston kautta, kuten jo 60 vuoden ajan. Vuonna 2023 tuen erityistä huomiota saava kohde sijaitsee Keniassa, itäisessä Afrikassa, jossa on koettu historiallisen kovia kuivia kausia, joka horjuttaa erityisesti maaseutua, missä suurin osa väestöstä asuu. Meneillään oleva ilmastokriisi vaikeuttaa paimentolaisperheiden elämää, kun laidunmaat köyhtyvät ja pienenevät rajusti. Yhteisvastuukeräys tukee eritysesti nuorten koulunkäyntiä ja ehkäisee konflikteja, joihin myös nuoret joutuvat sotkeutuneeksi. Ongelmat ovat usein sosiaalisia ja toimeentuloon liittyviä ja aiheuttavat koulujen keskeyttämisiä. Katastrofirahasto tukee koulunsa keskeyttäneiden nuorten kouluun paluuta ja siellä pysymistä sekä tarjotaan psykososiaalista tukea ja tukiopetusta. Koulutus edistää nuorten mahdollisuuksia parempaan toimeentuloon ja edistää rauhaa yhteisöissä.

 

Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksen kampanja-aika alkaa sunnuntaina 5.2.2023. Kotka-Kymin seurakunnan Yhteisvastuukeräys alkaa su 5.2 klo 17 yhteisvastuukeräyksen avausmessussa Kotkan seurakuntakeskuksella. Yhteisvastuupiispana toimii tänä vuonna Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo ja keräyksen suojelijana toimii tänäkin vuonna tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

26.1.2023 08.38