Uutiset

Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston syyskauden päättävä kokous pidettiin 26.11.2019

27.11.2019 14.33

Syyskauden viimeiseen kokoukseen kirkkoneuvosto sai käsiteltäväkseen isoja asioita.

Toimintasuunnitelmat ja talousarvio päätettiin lähettää kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Talousarvio on vuodelle 2020 merkittävästi alijäämäinen, seurakunta lähtee kuromaan kiinni noin puolen miljoonan euron alijäämää. Välineinä tähän kilpajuoksuun ovat kiinteistöselvitys ja sen toimeenpano sekä keväällä 2020 hyväksyttävä henkilöstösuunnitelma.

Kirkkoneuvosto äänesti kiinteistöselvityksestä keskustelun jälkeen. Pirjo Romppanen teki muutosesityksen kiinteistöselvityksen toimenpide-ehdotukseen kohtaan viisi; Luovutaan toisesta kurssikeskuksesta, vuoden 2020 aikana päätös kummasta luovutaan. Muutosehdotuksessa esitettiin Höyterin kurssikeskuksesta suoraan luovuttavaksi.  Asiasta äänestettiin luvuin 6-3, jolloin kiinteistöselvitys menee valtuustolle vahvistettavaksi alkuperäiselle ehdotuksella.

Kirkkoneuvosto käsitteli myös henkilöstöasioita. Seurakuntapastorin virkaan päätettiin pyytää virkamääräys pastori Verna Kirjavalalle ja sairaalapastorin viransijaisuuteen pastori Kaiju Neiglickille. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli käsittelee virkamääräyspyyntöjä joulukuun kokouksessaan, uudet työntekijät aloittanevat työnsä vuoden 2020 alussa. Hanketyöntekijä Suvi-Tuuli Miilunpalon työsuhdetta Kaveriksi minulle  -hankkeessa jatkettiin vielä tammikuun ajaksi.

Muina asioina kokouksessa keskusteltiin muun muassa maahanmuuttajatyön tulevista hankesuunnitelmista, kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittämisestä ja kevään kokousaikatauluista. Seuraavan kerran kirkkoneuvosto kokoontuu tammikuun lopussa, 29.1.2020. Keväälle on tiedossa myös kirkkovaltuuston iltakoulua sekä kaksi kirkkovaltuuston kokousta