Uutiset

Uutislistaukseen

 Kotka-Kymin seurakunta pitää kirkollisveroprosentin ennallaan 

28.4.2021 20.51

Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan kirkollinen tuloveroprosentti pidetään nykyisellä tasolla.
Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoneuvoston kokouksessa 28.4.2021 käsiteltiin muun muassa kirkollisen tuloveroprosentin lisäksi vuoden 2020 tilinpäätöstä sekä Asunto Oy Kotkan Karhulan Tapulin koko osakekannan myyntiä.

Veroprosenttiin ei muutoksia 

Kirkkoneuvosto käynnisti vuoden 2022 talousarviotyöskentelyn määrittelemällä esityksensä seurakunnan vuoden 2022 kirkolliseksi tuloveroprosentiksi. Kirkollisverotuotto muodostaa yli 70 % seurakunnan vuosittaisista tuotoista, jolloin veroprosentin määrittämisellä on merkittävä rooli seurakunnan talousarviotyöskentelyn ohjaamisessa. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Kotka-Kymin seurakunnan kirkollinen tuloveroprosentti pidetään ensi vuonna nykyisellä tasollaan, 1,5 %:ssa. 

Tilinpäätös valtuustokäsittelyyn 

Kirkkoneuvosto lähetti 24.3.2021 kokouksessaan allekirjoittamansa sekä käsittelemänsä tilinpäätöksen vuodelta 2020 tilintarkastajien käsittelyyn. Tilintarkastajat ovat antaneet tilintarkastuskertomuksen tilinpäätöksestä ja puoltavat tili- ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Tämän päivän kokouksessa, 28.4.2021, kirkkoneuvosto lähetti tilinpäätöksen tilintarkastuskertomuksineen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Kirkkovaltuusto kokoontuu 19.5.2021. 

Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyi ostotarjouksen Asunto Oy Kotkan Karhulan Tapulin koko osakekannasta 

Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 28.4.2021 Haminalaisen Seven Group Oy:n 1 050 000 euron suuruisen ostotarjouksen Asunto Oy Kotkan Karhulan Tapulin koko osakekannasta.  Ostotarjous koski vain asunto-osakeyhtiön osakekantaa, ja kiinteistön tontti säilyisi kaupasta huolimatta edelleen seurakunnan omistuksessa. Ostotarjouksen hyväksymispäätös tullaan käsittelemään vielä kirkkovaltuustossa. 

Kotka-Kymin seurakunnan kiinteistöselvityksen 2019 toimenpideohjelman mukaan seurakunta pyrkii järkevöittämään kiinteistökantaansa ja realisoimaan sellaiset kohteet, jotka eivät tue seurakunnan ydintoimintaa. Kotkan alueella on runsaasti kohtuuhintaista vuokra-asuntotarjontaa. Seurakunnan asunnot ovat olleet vapaasti vuokrattavissa markkinalähtöisesti ilman tarveharkintaa. Tarvetta vuokra-asuntojen omistamiseen ei seurakunnan tämänhetkisen tilanteen mukaan ole. Seurakunnan kiinteistöselvityksessä todetun mukaisesti Asunto Oy Kotkan Karhulan Tapuli Oy:n osakkeiden myynti on valittujen linjausten mukaista.  

Asia viedään Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuustoon. Mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy myyntipäätöksen, kaupan yksityiskohdista ja kohteen omistus- ja hallintaoikeuden siirrosta tullaan sopimaan tarkemmin myöhemmin käytävissä neuvotteluissa. Voimassa olevat vuokrasopimukset jatkuvat normaalisti, ja ne tulevat siirtymään uuden omistajan hallintaan