Tukihenkilö- ja ryhmätoiminta

Tukihenkilötoiminta on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja turvallista kodin ulkopuolista aikuista elämäänsä tai joiden elämässä on tapahtunut äkillinen kriisi. Tukihenkilötoiminnassa pyritään avoimeen yhteistyöhön lapsen tai nuoren huoltajien kanssa.

Kriisitilanteissa erityisnuorisotyö toimii yhteistyössä muiden kriisiapua tarjoavien kanssa.

Erityisnuorisotyön työntekijät ovat myös valmiita keskustelemaan luottamuksellisesti hengellisistä asioista sekä hengellisyyteen liittyvistä kysymyksistä.

Ryhmätoimintaa järjestetään jo olemassa oleville ryhmille, esimerkiksi ryhmäytysprojektit peruskouluilla. Ryhmäytysprojektit rakentuvat 3-4 ryhmäytyskerrasta kunkin luokan tarpeen mukaan. Ryhmäytysprojektit toteutetaan kouluaikana.

Lisäksi tarpeen mukaan on mahdollista perustaa pienryhmiä. Pienryhmät ovat vertaistukiryhmiä, joissa keskustellaan sekä pohditaan ja syvennytään kyseisen ryhmän osallistujien haasteisiin tai tuen tarpeeseen. Ryhmätoiminnan kertojen sisällöt suunnitellaan ja toteutetaan kunkin ryhmän tai sen osallistujien tarpeiden mukaan. Ryhmäkertojen määrä ja toteutustavat vaihtelevat ryhmittäin. Pienryhmien osallistujamäärä on pääsääntöisesti 8.

Pienryhmässä on mahdollisuus kohdata muita, joilla on samanlainen elämäntilanne kuin itsellä ja samanlaisia kysymyksiä ihmeteltävänä. Ryhmät ovat luottamuksellisia. Ryhmien ohjaajat ja osallistujat sitoutuvat siihen, ettei ryhmässä esiin tulevista asioista puhuta ryhmän ulkopuolella.

Voimamimmit-ryhmä

Voimamimmit-ryhmä on suunnattu 13-16-vuotiaille nuorille naisille.

Ryhmän tavoitteena on, että nuoret naiset

  • oppivat tunnistamaan omia tunteitaan
  • löytävät keinoja ilmaista omaa aggressiotaan rakentavasti
  • rohkaistuvat ilmaisemaan omaa tahtoaan
  • tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi omana itsenään sekä
  • saavat omaa kasvuaan tukevia vertaisryhmäkokemuksia ja aikuisen aikaa