Kymin kirkon urut

Kymin kirkon urut on rakentanut tanskalainen urkurakentamo Bruno Christensen & Sønner. Uruissa on 43 äänikertaa. Urut otettiin käyttöön adventtina 1991.

Uruissa on piirteitä 1600- ja 1700-lukujen pohjoissaksalaisesta urkujen rakennustaidosta ja 1800-luvun ranskalaisesta romantiikasta. Kymin kirkon urut ovat tyyliurkuajattelun nykyaikainen versio. Urut on monipuolinen soitin, jonka parven etuosaan ulottuva kaunis fasadi ja soiva hahmo kertoo korkeatasoisesta taidekäsityötaidosta.

Kirkon aiemmat urut olivat saksalaisen E. F. Walkerin valmistamat vuodelta 1951 ja J. A. Zachariassenin rakentamat vuodelta 1894.