Kehitysmaan lapsia koululuokassa.

Yhteistyö Kirkon Ulkomaanavun kanssa

Kotka-Kymin seurakunta tekee yhteistyötä Kirkon Ulkomaanavun kanssa erilaisin muodoin.

Vuonna 1947 perustettu Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kansainvälisen avun järjestö. Kirkon Ulkomaanapu on ulkoministeriön kumppanuusjärjestö ja kirkkojen kansainvälisen avustusverkoston ACT-allianssin perustajajäsen.

Kirkon Ulkomaanapu toimii 14 maassa, siellä missä hätä on suurin. Työtä tehdään kaikkein köyhimpien ihmisten kanssa uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta.

Työn pohjana on oikeusperustaisuus. Se tarkoittaa, että toimintaa ohjaavat tasa-arvo, syrjimättömyys ja vastuullisuus. Työtä ohjaavat strategiset teemat: oikeus rauhaan, oikeus koulutukseen ja oikeus toimeentuloon.

Kotka-Kymin seurakunta tekee yhteistyötä Kirkon Ulkomaanavun kanssa seuraavilla teemoilla: