Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuusto 2023-2026

Varsinaiset jäsenet

Hauhia Mikko, puheenjohtaja
Pöllänen Pasi, varapuheenjohtaja

Minni Kuisma
Mikko Hauhia
Heikki J. Oksanen
Tuula Anttila
Seppo Eerola
Seija Aalto
Marja Leena Valkeinen
Lauri Eerola
Ville Mielonen
Soile Suursoho
Jere Markkanen
Reino Korhonen
Juha Säämänen
Jenna Sandberg
Mari Rahkonen
Pasi Pöllänen
Galina Mikhaylova
Päivi Länsikari
Tapio Heino
Marja Hynninen
Johanna Karnaattu
Freddy Van Wonterghem
Haitao Yu
Sami Mustonen
Matti Koski
Sari Hakulinen
Hanna-Kaisa Lähde
Maria Lommi
Petri Railo
Johanna Repo
Joonas Penttilä
Kirsi Rasanen
Kari Seppänen