Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuusto 2023-2026

Varsinaiset jäsenet

Mikko Hauhia, puheenjohtaja
Heikki J. Oksanen, varapuheenjohtaja

Seija Aalto
Tuula Anttila
Lauri Eerola
Seppo Eerola
Sari Hakulinen
Tapio Heino
Marja Hynninen
Johanna Karnaattu
Reino Korhonen
Matti Koski
Minni Kuisma
Maria Lommi
Hanna-Kaisa Lähde
Päivi Länsikari
Jere Markkanen
Ville Mielonen
Galina Mikhaylova
Sami Mustonen
Heikki Naski
Joonas Penttilä
Mari Rahkonen
Petri Railo
Kirsi Rasanen
Johanna Repo
Jenna Sandberg
Kari Seppänen
Soile Suursoho
Juha Säämänen
Marja Leena Valkeinen
Freddy Van Wonterghem
Haitao Yu