Kristillinen meditaatio

Kristillisellä meditaatiolla on pitkät perinteet. Se on hiljaista rukousta ja uskon vahvistamista ja yhteyden etsimistä Jumalaan. Hiljaisuus on olennaista. Ulkoisella ja sisäisellä hiljaisuudella autetaan yhteyden löytymistä.

Kristillinen meditaatio on ruumiillistunut rukoustapa, jossa keho ei muodosta estettä Jumalan ja meidän välillemme. Meditaatiossa keho on Pyhän hengen temppeli, jossa Kristus itse rukoilee meissä.

Alla olevilla videoilla seurakuntapastori Taija Tiilikka kertoo lisää siitä, mitä on kristillinen meditaatio. Lisäksi Taija opastaa kaksi harjoitetta kristilliseen meditaatioon. Sivun lopusta löydät harjoituksiin myös kirjalliset ohjeet sekä linkkejä muihin harjoituksiin ja lisätietoihin.

Nainen istuu rukousjakkaralla, edessä ikoni ja kynttilä.
Rukousjakkara tukee mukavaa meditaatioasentoa ja kutsuu meditaation harjoittamiseen.

Odota yksin Jumalaa hiljaisuudessa, minun sieluni, sillä häneltä tulee minun toivoni. (Ps. 62:6)

Mitä on kristillinen meditaatio?

Taija Tiilikka ja Marianne Vitikainen-Mojica puhuvat kristillisestä meditaatiosta ja sen harjoittamisesta.

YouTube-video

Raamattumeditaatio

Tässä harjoitteessa meditoidaan itselle mieluisan Raamatunkohdan avulla.

YouTube-video

Rukoussana-meditaatio

Tässä harjoitteessa valitaan itselle rukoussana ja meditoidaan sen avulla.

YouTube-video

Meditaatioharjoitus - rukoussana

 1. Valmistaudu meditaatioon hakeutumalla rauhalliseen tilaan ja ottamalla hyvä asento.
 2. Halutessasi voit rauhoittua meditaatioon esimerkiksi rukoilemalla Isä meidän -rukouksen tai lukemalla Raamattua.
 3. Valitse jokin sana, joka kuvaa sinulle Jumalaa juuri tässä hetkessä. Se voi olla esimerkiksi lämpö, rakkaus, syli, toivo tai jokin muu omalta tuntuva sana.
 4. Pyri päästämään irti kaikista ylimääräisistä ajatuksista ja keskity rukoussanaan. Ajatusten harhaillessa palauta keskittymisesi rukoussanan avulla. 
 5. Jatka harjoitusta sinulle sopivan aikaa. Se voi olla viisi minuuttia tai vaikkapa puoli tuntia.
 6. Päätä harjoitus halutessasi rukoukseen, Herran siunaukseen tai Raamatunlukuun.

Meditaatioharjoitus - katekismusmeditaatio

 1. Valmistaudu meditaatioon hakeutumalla rauhalliseen tilaan ja ottamalla hyvä asento.
 2. Halutessasi voit rauhoittua meditaatioon esimerkiksi rukoilemalla Isä meidän -rukouksen tai lukemalla Raamattua.
 3. Tässä harjoituksessa valitset jonkin sinua puhuttelevan raamatunkohdan. Lue kyseinen teksti ja syvenny siihen, mitä Jumala pyrkii välittämään sinulle juuri tänään sanassa. 
 4. Pyri päästämään irti kaikista ylimääräisistä ajatuksista. Ajatusten harhaillessa palauta mieleesi jokin kohta tekstistä tai tunne, jota se sinussa sai aikaan.
 5. Jatka harjoitusta sinulle sopivan aikaa. Se voi olla viisi minuuttia tai vaikkapa puoli tuntia.
 6. Päätä harjoitus halutessasi rukoukseen, Herran siunaukseen tai Raamatunlukuun.