Seurakunnan strategia 2019-2023

Kotka-Kymin seurakunta pähkinänkuoressa

 • Kotka-Kymin seurakunta syntyi vuoden 2017 alussa, kun Kotkan, Langinkosken ja Kymin seurakunnat sekä Kotka-Kymin seurakuntayhtymä lakkautettiin ja perustettiin uusi seurakunta.

 • Vuoden 2017 lopussa seurakunnassa oli 35 200 jäsentä ja 120 työntekijää. Kirkkoon kuului 65 % kotkalaisista.

 • Olemme Mikkelin hiippakunnan 2. suurin seurakunta ja Suomen 13. suurin seurakunta.

 • Seurakunta toimii koko Kotkan kaupungin alueella. Seurakuntatyötä tehdään työalamallissa työalavastaavien johdolla. Johtoryhmän muodostavat kirkkoherra, talousjohtaja, kiinteistöpäällikkö sekä työaloista vastaavat viranhaltijat.

 • Seurakunta omistaa runsaasti kiinteistöjä eri puolilla Kotkaa.

 • Kirkkoja on 4.

Toimintaympäristö

Toimintaympäristömme on jatkuvassa muutoksessa. Seurakunnan on pystyttävä reagoimaan niin pieniin kuin suuriinkin liikahduksiin.

Kotkan kaupungin väkiluku on pysynyt varsin tasaisena. Sen sijaan väestön ikäpyramidissa vanhusväestön määrä kasvaa jatkuvasti ja lasten määrä vähenee. Kotkassa kuntalaisina asuvia vieraskielisiä on 9,2 % ja ulkomaan kansalaisia 6,1 % Kotkan väkiluvusta. Työttömyysprosentti on 14,4 (tilanne 04/18). Vaikka työttömien kokonaismäärä on viime vuosina vähentynyt, pitkäaikaistyöttömien määrä on pysynyt vakaana. Seurakuntavaalien alla havaittiin, että seurakunnan 35 000 jäsenestä yli 29 000 on äänioikeutettuja – eli yli 16-vuotiaita. Se tarkoittaa sitä, että alle 16-vuotiaita jäseniä on vain reilu 5000

Seurakunnan jäsenmäärä on ollut laskeva. Siihen on vaikuttanut jäsenistön ikäjakauma, kuolleita on enemmän kuin syntyneitä. Oman osuutensa tuovat muuttotappio ja kirkosta eroaminen. Tämä tarkoittaa kirkollisverotuottojen jatkuvaa laskua johon toimintaa on sopeutettava. Ns. työikäisten joukossa kirkkoon kuulumisprosentti on alhaisin, n. 57 %. Tämän ryhmän tavoittaminen on tulevaisuuden kannalta olennaisinta: he tekevät päätöksiä lasten kastamisesta ja tuomisesta mukaan seurakunnan toimintaan. Toisaalta heidän ikäluokkansa määrittää tulevaisuudessa myös seurakunnan vanhusikäisten jäsenten määrää.

Valtakunnallisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen muutokset sekä mahdollisesti uusi maakuntahallintomalli vaikuttavat myös seurakuntamme elämässä. Nämä näkyvät erityisesti sielunhoidon ja diakonian kentässä kun toimintaympäristö muuttuu. Digitalisaatio muuttaa maailmaa ja haastaa myös seurakuntaa huolehtimaan sähköisistä palveluista ja viestinnästä. Maailmanlaajuiset kriisit ja epävarmuus näkyvät myös Kotkassa. Maailman rauhattomuus haastaa kirkon yhä edelleen tarjoamaan vastaukseksi uskoa ja toivoa paremmasta huomisesta. Toimintaympäristön muuttuminen luo seurakunnan toiminnalle uusia mahdollisuuksia.
Apua, toivoa, yhteyttä ja rakkautta tarvitaan jatkuvasti.

Arvot

Arvomme perustuvat Raamatussa olevaan rakkauden kaksoiskäskyyn: Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Tämä arvopohja ohjaa kaikkea toimintaamme.

Missio

 • KUKA: me kaikki yhdessä: seurakuntalaiset, työntekijät, kaupunkimme asukkaat ja muut
 • KENELLE: evankeliumi kuuluu kaikille
 • MITÄ: apua ja tukea, yhteyttä ja osallisuutta, sanaa ja sakramentteja, nähdyksi tulemista, hyvää palvelua
 • MITEN: rohkeasti uudistuen, ajassa eläen, yhdessä tehden, tietoisena toimintaympäristöstä

Visio

Kotka-Kymin seurakunta on rohkeasti Jumalan rakkaudesta kertova, erilaisia ihmisiä mukaan kutsuva ja kaupungissamme positiivisesti näkyvä yhteisö ja elämänmittainen matkakumppani.

Painopistealueet ja mittaaminen

Seurakuntalaiset

 1. Tyytyväiset seurakuntalaiset
  Mittareina kirkkoon liittyvät/eroavat ja kaupunkilaisten tyytyväisyys
 2. Mahdollisuus vapaaehtoistyöhön
  Mittereina vapaaehtoisten ja vapaaehtoistehtävien määrä sekä vapaaehtoisten tyytyväisyys
 3. Seurakunnan näkyvyys
  Mittareina some-seuraajien määrä, nettisivujen kävijämäärä sekä mediaosumien määrä ja laatu
 4. Luottamushenkilöiden osallisuuden vahvistaminen sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyö
  Mittareina luottamushenkilöiden koulutuspäivien määrä, yhteisten seminaaripäivien määrä ja palaute, vuosittaisen arviointikyselyn tulokset ja luottamushenkilöiden tyytyväisyys

Toiminta

 1. 20-40-vuotiaiden tavoittaminen
  Mittareina ikäryhmälle suunnattujen tapahtumien määrä, ryhmän kirkkoonkuulumisprosentin muutos ja ryhmälle tehtävän tavoittavuuskyselyn tulokset
 2. Spontaani ja kokeileva työkulttuuri
  Mittareina pop-up-tilaisuuksien määrä ja palaute sekä uusien kokeilujen määrä, kävijämäärät ja palaute
 3. Hengelliseen ja henkiseen etsintään vastaaminen

Henkilöstö

 1. Osaava henkilöstö
  Mittareina koulutuspäivien määrä per työntekijä sekä työssäoppijoiden ja harjoittelijoiden määrä
 2. Hyvinvoiva henkilöstö
  Mittareina työhyvinvointikyselyn tulokset, varhaisen tuen keskustelujen määrä, työntekijöiden vaihtuvuus sekä sairauspoissaolojen määrä ja kustannukset
 3. Luova ja yhteistyökykyinen henkilöstö
  Mittareina työalarajat ylittävien projektien ja tapahtumien määrä sekä yhteistyökumppaneiden määrä ja tyytyväisyys

Talous

 1. Vakaa talous
  Mittareina tulos, kassa, henkilöstömenojen kehittyminen ja kirkollisverotulot
 2. Järkevät ja toimivat kiinteistöt
  Mittareina korjauskustannukset ja investointimenot, käyttöasteet ja seurakunnan ulkopuolisten tilojen käyttö sekä ylläpitokustannukset ja osuus kirkollisverosta