Kasvatustyö
Rita Halme

nuorisotyönohjaaja

Vastuualueena oppilaitostyö.