Kasvatustyönuorisotyönohjaaja, vs. kasvatuksen työalavastaavaseurakuntapastori

Vastuualueena kasvatus. Virkavapaalla.


erityisnuorisotyönohjaaja (virkavapaalla, sijaisena toimii Jonna Anttila)

nuorisotyönohjaaja

Kasvatustyön työalavastaava. Virkavapaalla. Sijaisena toimii Janne Blomberg.