Kasvatustyönuorisotyönohjaaja, vs. kasvatuksen työalavastaava

nuorisotyönohjaaja

Virkavapaallaseurakuntapastori

Vastuualueena kasvatus. Virkavapaalla.erityisnuorisotyönohjaaja

Virkavapaalla, sijaisena toimii Jonna Anttila.


nuorisotyönohjaaja

Kasvatustyön työalavastaava. Virkavapaalla. Sijaisena toimii Janne Blomberg.nuorisotyönohjaaja

virkavapaalla