Kuvituskuva puistosta.

Ympäristötyö

Kotka-Kymin seurakunnassa pyritään huomioimaan ympäristöasiat kaikessa seurakunnan toiminnassa. Haluamme osaltamme tukea ja vahvistaa kestävää kehitystä.

Käytännön toimenpiteitä voit seurata mm. Osviitta-lehdestä sekä seurakunnan somekanavista. Kerromme niissä myös ympäristöaiheisesta toiminnastamme.

Kirkon ympäristödiplomi

Seurakunnalle myönnettiin Kirkon ympäristödiplomi 21.12.2023 alkaen. Diplomi on voimassa viisi vuotta.

Kirkon ympäristödiplomi on Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakuntia varten laatima järjestelmä. Sen avulla seurakunta voi kantaa ympäristövastuutaan. Vain olemalla esimerkillinen omissa toiminnoissaan voi seurakunta olla uskottava puhuessaan ihmisen tehtävästä luomakunnan viljelijänä ja varjelijana.

Ympäristödiplomi korostaa sekä seurakunnan johdon että henkilöstön ja seurakuntalaisten vastuuta ympäristöasioissa. Ympäristödiplomi sisältää ympäristövastuun lisäksi kulttuuriseen kestävyyteen liittyviä sekä joitain sosiaalisen vastuun piiriin kuuluvia asioita, kuten kansainvälinen diakonia, vastuullinen sijoittaminen ja Reilu kauppa. 

Ympäristökysymykset koskettavat kaikkea seurakunnan toimintaa. Lainsäädäntö vaatii ympäristövaikutusten huomioonottamista niin rakentamisessa, kiinteistönhoidossa, jätehuollossa kuin metsänhoidossakin. Kirkon ympäristödiplomi edellyttää, että jokaisen toimijan tulee tuntea omaa toimintaansa koskevat lait ja säädökset.

Kirkon ympäristödiplomin avulla voidaan tiedostaa toiminnan ympäristövaikutukset, minimoida riskit, ennakoida tulevia haasteita ja tarjota työkaluja toimintojen jatkuvaan kehittämiseen.

Lue lisää kirkon ympäristödiplomista

Ympäristötyöryhmä ja ympäristövastaavat

Kotka-Kymin seurakunnan ympäristövastaavina toimivat Niina Rahola ja Heidi Nevalainen.

Ympäristövastaavien tukena on ympäristötyöryhmä, johon kuuluvat:

  • Jyrki Ahokas
  • Petra Harju
  • Anne-Maarit Helle
  • Anne Kuusisto
  • Tuomi Larvi
  • Sari Mannersuo
  • Juha Ropponen
  • Liisa Väisänen

Ota yhteyttä

diakonian viranhaltija

Virkavapaalla. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori.

työnjohtaja, ympäristöasiantuntija

Ympäristövastaava