Hallinto

Piirroskuva seurakunnan hallintorakenteesta.

Seurakunnan hallintoa hoitavat kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto, työalajohtokunnat sekä seurakunnan viranhaltijat.

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Luottamushenkilöt valtuustoon valitaan seurakuntavaaleissa, jotka pidetään neljän vuoden välein. Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia, ellei valtuusto jonkin asian kohdalla päätä toisin.

Kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa sekä edistää sen hengellistä elämää. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa.

Luottamushenkilöpaikat Kotka-Kymin seurakunnassa:

Kirkkovaltuusto:  33 jäsentä + varavaltuutetut (valitaan seurakuntavaaleilla neljän vuoden välein)

Kirkkoneuvosto: Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston 7-9 jäsentä ja varajäsenet sekä varapuheenjohtajan kirkkoneuvostolle.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta: Kirkkovaltuusto valitsee johtokuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja  5-7 jäsentä sekä varajäsenet

Henkilöstöasiainjohtokunta: Kirkkovaltuusto valitsee johtokuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja  3-5 jäsentä sekä varajäsenet

Johtokunnissa on paikka myös kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalle jäsenelle. 

Nuorten vaikuttajaryhmän jäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kirkkoneuvostossa ja johtokunnissa.

Hallintosäännössä määrätään seurakunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätösvallan siirtämisestä toimielimille tai johtaville viranhaltijoille sekä toimielinten päätöksenteosta ja kokousmenettelyistä kirkkolain (652/2023) ja kirkkojärjestyksen (657/2023) nojalla.
Hallintosääntö 1.1.2024Linkki avautuu uudessa välilehdessä