Hallinto

Piirroskuva seurakunnan hallintorakenteesta.

Seurakunnan hallintoa hoitavat kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto, työalajohtokunnat sekä seurakunnan viranhaltijat.

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Luottamushenkilöt valtuustoon valitaan seurakuntavaaleissa, jotka pidetään neljän vuoden välein. Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia, ellei valtuusto jonkin asian kohdalla päätä toisin.

Kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa sekä edistää sen hengellistä elämää. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa.