Diakonia


diakoni

Virkavapaalla, sijaisena toimii diakoni Kirsi Virtanen.
diakonissa

vanhustyö, kuurojen parissa tehtävä työ, mielenterveystyö


diakonissa

Diakoniatyön työalavastaava, päihdetyö, työnohjaus