Yksinäisyys satuttaa yhä useampaa nuorta

Helmikuun 4. päivänä alkava Yhteisvastuukeräys kerää varoja nuorten psykososiaalisen tuen lisäämiseksi.

Yksinäisyys ja elämänhallinnan menettäminen on ahdistava, yksilöllinen kokemus ulkopuolisuudesta ja erillisyydestä. Tällä hetkellä yläkoulun ja toisen asteen opiskelijoista noin 14 prosenttia kokee yksinäisyyttä. Joka neljännellä nuorella ei ole porukkaa, johon kokisi kuuluvansa, eikä yhtään läheistä ystävää.

Yhteisvastuun keräystuotosta 20 prosenttia käytetään paikallisten nuorten tukemiseen sekä muuhun oman alueen auttamistyöhön. Yhteisvastuukeräyksen tuotoista 20 prosenttia kohdistetaan Helsinkimissiolle, jonka valtakunnallinen School to Belong -ohjelma auttaa kouluyhteisöä ympäri Suomen tunnistamaan ja lievittämään nuorten kokemaa yksinäisyyttä sekä tarjoaa työkaluja yksinäisyyteen puuttumiseen.

Nuorten kriisipiste tarjoaa matalan kynnyksen ammatillista keskusteluapua. Maailman katastrofialueiden nuorten auttamiseen suunnataan 60 prosenttia tuotosta. Apu menee perille Kirkon Ulkomaanavun työn kautta.   

Tehdään yhdessä toisille se, mitä tahtoisimme itsellemme tehtävän. 

Kari Rautiainen
Kirjoittaja on pastori Haminan seurakunnassa.

Mies kerää kadulla varoja yhteisvastuukeräykseen