Hautaan siunaaminen Kotka-Kymin seurakunnassa

Kun olet järjestämässä omaisellesi hautaan siunaamista, ole yhteydessä kirkkoherranvirastoon. Kirkkoherranvirastossa voit sopia:

  • Siunausajan ja paikan
  • Papin ja kanttorin siunaustilaisuuteen
  • Uurnanlaskun
  • Haudanhoitosopimuksen
  • Hautapaikan, haudan avaamisen ja muut hautaukseen liittyvät asiat

Kirkkoherranvirasto Kotkansaari

Avoinna arkisin klo 9–15
Kotkan seurakuntakeskus
Mariankatu 14 E, 48100 Kotka
p. 040 196 7508 tai 040 138 6930

Kirkkoherranvirasto Karhula

Avoinna arkisin klo 9–15
Karhulan seurakuntakeskus
Karhulantie 33, 48600 Kotka
p.040 196 7502 tai 040 196 7533

Toimituskeskustelu

Siunaustilaisuuden onnistumisen kannalta on tärkeää, että omaiset neuvottelevat asioista siunaavan papin kanssa. Pappi soittaa viimeistään siunaustilaisuutta edeltävällä viikolla omaisten edustajalle ja sopii ajan tapaamista varten. Toimituskeskustelu käydään lähiomaisen kodissa tai seurakunnan tiloissa.

Toimituskeskustelussa omaisilla on tilaisuus kertoa vainajan elämästä sekä keskustella surusta ja kuolemasta. Keskustelussa käsitellään myös hautajaisiin liittyviä yksityiskohtia ja toiveita sekä virsitoivomuksia. Muista siunaustilaisuuteen liittyvistä musiikkitoiveista on hyvä neuvotella kanttorin kanssa.

Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. (Psalmi 23:2)

Hautajaiset antavat tilan yhdessä suremiseen

Läheisestä luopumisen hetki on raskas. Se muistuttaa myös oman elämän rajallisuudesta. Jeesuksen sanoman kautta meillä on kuitenkin toivo jälleennäkemisestä. Voimme siis jättää oman ja kuolleen läheisenkin elämän suurempiin käsiin.

Surun keskellä tärkeää on läheisten tuki. Myös seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä niin hautajaisten suunnitteluun ja toteutukseen kuin muunkinlaisen tuen tarpeeseen.

Hautajaiset antavat tilan yhdessä suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen. Yhteisestä ajasta kiitollisena voidaan saattaa läheinen viimeiselle matkalle. Poisnukkunutta läheistä voi hyvästellä tutuin virsin ja raamatunkohdin. Yhteisessä rukouksessa pyydetään voimaa kaipaukseen ja suruun.

Usko antaa toivoa surussa

Kristillisen uskon perusteella ymmärrämme, että koko elämä ja myös kuolema on kokonaan Jumalan kädessä. Usko elävään Jumalaan antaa meille toivon siitä, että elämä jatkuu jossain muodossa myös kuoleman jälkeen. Jeesus sanoo: “Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole.“

Kuolema ja kärsimys saattavat viedä meitä poispäin Jumalasta. Saamme syystäkin kysyä, missä hyvä Jumala kaiken kärsimyksen keskellä on. Ja toisaalta saamme uskoa siihen, ettei Jumala kuitenkaan käännä meille selkäänsä. Hän on erityisen lähellä silloin, kun on kärsimystä ja kuolemaa.

Hautausasiat

 
 
 
 

Kotka-Kymin seurakunnan hautaustoimi huolehtii hautojen hoitoon liittyvistä asioista. Tehtäviin kuuluvat muun muassa hautainhoitojen myynti, hautojen hallinta-aikojen jatkaminen ja hautamuistomerkkien hyväksyminen.

Lisätietoja haustausasioiden hoitamisesta Kotka-Kymin seurakunnassa löydät täältä
 

Kaikilla on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle.

Hautaus ja hautapaikka

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Ennen hautajaisia

Hautajaisten järjestäminen kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä joko oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaamistilaisuudesta voi tehdä vainajan näköisen.

Hautaan siunaaminen

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys

Muistotilaisuudessa muistellaan vainajaa ystävien ja sukulaisten kesken. Pappia voi pyytää osallistumaan tilaisuuteen.

Muistotilaisuus

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö

Erityisesti hyvin läheisen ihmisen kuoleman tapahtuessa lapset tarvitsevat erityistä tukea ja huomiota. 

Lapsi ja kuolema