Hautaan siunaaminen

Kun olet järjestämässä omaisellesi hautaan siunaamista, ole yhteydessä kirkkoherranvirastoon. Kirkkoherranvirastossa voit sopia:

  • Siunausajan ja paikan
  • Papin ja kanttorin siunaustilaisuuteen
  • Uurnanlaskun
  • Haudanhoidon
  • Hautapaikan, haudan avaamisen ja muut hautaukseen liittyvät asiat (esim. vapaaehtoiset arkunkantajat)

Hautajaisten järjestämiseen liittyviä käytännön ohjeita Hautajaisten järjestäminen -sivulta.

Vapaaehtoiset arkunkantajat

Jos saattoväestä ei löydy riittävästi arkunkantajia, voitte saada avuksi vapaaehtoisia. Seurakunta on kouluttanut vapaaehtoisia arkunkantajia. Heihin saa yhteyden vapaaehtoistyön koordinaattori Riikka Häkkisen kautta riikka.hakkinen@evl.fi tai 050 542 0942.

Vapaaehtoiskoordinaattori tarvitsee tiedon hautajaisten paikasta ja ajasta. Kantajat tulevat sovitusti paikalle ja suntio ohjaa heitä, omaisten ei tarvitse huolehtia mistään heidän suhteensa. Kantajat ovat vapaaehtoisia, eikä heille tarvitse maksaa palkkiota.

Arkkupeite

Kotka-Kymin seurakunnalla on lainattavia arkkupeitteitä. Arkkupeite on tekstiili, jolla arkku voidaan verhota siunaus- tai jäähyväistilaisuudessa. Arkkupeitteen voi varata siunaustilaisuuden varauksen yhteydessä kirkkoherranvirastosta. 

Toimituskeskustelu

Ennen siunaustilaisuutta omaiset keskustelevat siunauksen hoitavan papin kanssa. Tämä niin sanottu toimituskeskustelu on tärkeä siunaustilaisuuden onnistumisen kannalta. Pappi soittaa viimeistään siunaustilaisuutta edeltävällä viikolla sille omaiselle, joka on hautajaisten järjestelyissä yhteyshenkilö. Puhelimessa sovitaan yleensä aika tapaamista varten, ja keskustelu käydään omaisen kodissa tai seurakunnan tiloissa.

Toimituskeskustelussa omaiset voivat kertoa vainajan elämästä sekä keskustella surusta ja kuolemasta. Keskustelussa puhutaan myös hautajaisiin liittyvistä yksityiskohdista ja toiveista sekä virsitoiveista. Muista siunaustilaisuuteen liittyvistä musiikkitoiveista on hyvä neuvotella kanttorin kanssa.

Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. (Psalmi 23:2)

Hautajaiset antavat tilan yhdessä suremiseen

Läheisestä luopumisen hetki on raskas. Se muistuttaa myös oman elämän rajallisuudesta. Jeesuksen sanoman kautta meillä on kuitenkin toivo jälleennäkemisestä. Voimme siis jättää oman ja kuolleen läheisenkin elämän suurempiin käsiin.

Surun keskellä tärkeää on läheisten tuki. Myös seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä niin hautajaisten suunnitteluun ja toteutukseen kuin muunkinlaisen tuen tarpeeseen.

Hautajaiset antavat tilan yhdessä suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen. Yhteisestä ajasta kiitollisena voidaan saattaa läheinen viimeiselle matkalle. Poisnukkunutta läheistä voi hyvästellä tutuin virsin ja raamatunkohdin. Yhteisessä rukouksessa pyydetään voimaa kaipaukseen ja suruun.

Usko antaa toivoa surussa

Kristillisen uskon perusteella ymmärrämme, että koko elämä ja myös kuolema on kokonaan Jumalan kädessä. Usko elävään Jumalaan antaa meille toivon siitä, että elämä jatkuu jossain muodossa myös kuoleman jälkeen. Jeesus sanoo: “Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole.

Kuolema ja kärsimys saattavat viedä meitä poispäin Jumalasta. Saamme syystäkin kysyä, missä hyvä Jumala kaiken kärsimyksen keskellä on. Ja toisaalta saamme uskoa siihen, ettei Jumala kuitenkaan käännä meille selkäänsä. Hän on erityisen lähellä silloin, kun on kärsimystä ja kuolemaa.

Omaan tai läheisen kuolemaan varautuminen

Oma tai läheisen kuolema on vääjäämätön asia, johon on hyvä varautua ennalta. Omaisten on helpompaa tehdä päätöksiä, kun vainajan tahto ja toiveet ovat tiedossa. Läheiset saavat mielenrauhan järjestäessään vainajan asiat tämän toivomalla tavalla.

Paras tapa varautua tulevaan on kirjata ylös toiveet sekä laatia oikeudellisesti pätevät ja ajantasaiset asiakirjat. Näin läheisten taakka helpottuu surutyön keskellä.

Toiveet esimerkiksi hautauksen ja muistotilaisuuden osalta voi hahmotella oheisen lomakkeen avulla. Täytetystä lomakkeesta ja sen säilytyspaikasta kannattaa kertoa omaiselle tai ystävälle.

Hautajaissuunnitelma-lomakeLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Lomake on pdf-muodossa. Lomake ei ole virallinen dokumentti. Sen lisäksi on hyvä laatia tietyt täsmentävät ja juridisesti pätevät asiakirjat.

Testamentti

Testamentti on määrämuotoinen asiakirja, jossa päätetään mitä omaisuudelle tapahtuu kuoleman jälkeen. Testamentilla varmistetaan, että omaisuus jaetaan vainajan haluamalla tavalla.

Hoitotahto

Hoitotahto on kannanotto hoitoon ja elämää ylläpitäviin toimintoihin siltä varalta, ettei itse pysty osallistumaan hoitoratkaisuihin. Hoitotahdossa voidaan myös valtuuttaa toinen henkilö tekemään tarvittavat päätökset hoitotahdon laatijan puolesta.

Hautojen hoito

Kotka-Kymin seurakunnan hautaustoimi huolehtii hautojen hoitoon liittyvistä asioista. Tehtäviin kuuluvat muun muassa hautojen hoitojen myynti, hautojen hallinta-aikojen jatkaminen ja hautamuistomerkkien hyväksyminen.

Lisätietoja hautojen hoitamisesta Kotka-Kymin seurakunnassa

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö

Tue lapsen surua olemalla läsnä. Salli lapsen surra ja ole avoin. 

Lapsi ja kuolema