Hautajaisten järjestäminen

Tälle sivulle on koottu lyhyesti oppaassa olevia tietoja.

Kirkkoherranvirastoon

Hautajaisten järjestäminen alkaa asioinnilla vainajan kotiseurakunnan kirkkoherranvirastossa sekä hautaustoimistossa. Kirkkoherranvirastossa sovitaan:

  • Siunausaika ja paikka
  • Sanomakellojen soitto
  • Hautapaikka
  • Pappi ja kanttorin siunaustilaisuuteen
  • Uurnanlasku
  • Haudanhoito
  • Hautapaikan, haudan avaamisen ja muut hautaukseen liittyvät asiat (esim. vapaaehtoiset arkunkantajat)

Vapaaehtoiset arkunkantajat

Jos saattoväestä ei löydy riittävästi arkunkantajia, voitte saada avuksi vapaaehtoisia. Seurakunta on kouluttanut vapaaehtoisia arkunkantajia. Heihin saa yhteyden vapaaehtoistyön koordinaattori Riikka Häkkisen kautta riikka.hakkinen@evl.fi tai 050 542 0942.

Vapaaehtoiskoordinaattori tarvitsee tiedon hautajaisten paikasta ja ajasta. Kantajat tulevat sovitusti paikalle ja suntio ohjaa heitä, omaisten ei tarvitse huolehtia mistään heidän suhteensa. Kantajat ovat vapaaehtoisia, eikä heille tarvitse maksaa palkkiota.

Hautauslupa

Hautaamista varten on oltava hautauslupa. Omaiset tai hautaustoimisto toimittaa luvan kirkkoherranvirastoon.

Kun ihminen kuolee sairaalassa tai muussa laitoksessa, omaiset saavat hautausluvan hoitohenkilökunnalta. Jos henkilö on kuollut kotona, otetaan yhteyttä terveyskeskukseen. Tapaturmissa poliisi on yhteydessä omaisiin.

Sanomakellot

Kuolemasta on perinteisesti ilmoitettu seurakuntalaisille kirkonkelloja soittamalla. Sielunkellot eli sanomakellot soitetaan Kotkan, Kymin ja Langinkosken kirkoissa torstaisin klo 10. Kellojen soitosta sovitaan kirkkoherranvirastossa.

Hautapaikka

Kotka-Kymin seurakunnalla on 10 hautausmaata, joilta voi valita hautapaikan. Arkkuhautapaikalle voi haudata myös tuhkauurnia. Hautausmailla on myös erillisiä uurnahautausalueita.

Hautaukseen liittyvät maksut vahvistetaan joka vuosi. Katso hinnastot täältä.

Papin tapaaminen

On tärkeää, että omaiset keskustelevat papin kanssa hyvissä ajoin ennen hautauspäivää. Keskustelussa puhutaan vainajan elämästä, siunaustilaisuuden kulusta ja muistotilaisuudesta. Papin kanssa voi myös puhua surusta.

Hautajaisten musiikki

Siunaustilaisuudessa musiikin hoitaa kanttori. Jos omaisilla on erityistoiveita musiikista, on niistä hyvä puhua kanttorin kanssa hyvissä ajoin. Virsistä voi sopia myös papin kanssa.

Hautaan siunaamisessa musiikin on oltava luonteeltaan kirkollista. Kirkossa tai kappeleissa ei voi soittaa cd-levyjä.

Siunaustilaisuus

Hautaan siunaaminen on kirkollinen toimitus. Siihen kuuluu raamatunlukua ja rukousta, puhetta ja siunaussanat sekä virsiä ja mahdollisesti muuta musiikkia.

Perinteisesti siunaustilaisuudessa lähiomaiset istuvat etummaisilla penkeillä, oikealla puolella. Ystävät ja muu saattoväki istuu vasemmalla puolella.

Kukkien laskeminen

Arkkuhautauksessa kukat lasketaan haudalla, tuhkahautauksessa kappelissa tai kirkossa. Lähimmät omaiset aloittavat kukkien laskun. Heidän jälkeensä tulevat sukulaiset, työnantaja, järjestöt ja ystävät.

Arkkuhautauksessa kukat säilytetään haudalla kesäaikana kymmenen päivää. Talvella kukat kerätään pois kevätsiivousten yhteydessä. Jos omaiset haluavat ottaa kukkalaitteissa olevat muistosanat talteen, on se hyvä tehdä mahdollisimman pian.

Tuhkahautaus

Siunaustilaisuuden jälkeen arkku jää paikalleen kukkien kanssa. Uurnan hautaaminen järjestetään erikseen. Aika sovitaan kirkkoherranvirastossa. Uurnan voi haudata aikaisintaan siunauksen jälkeisen viikon torstaiksi.

Jos tuhka sirotellaan muualle kuin hautausmaahan, tulee siihen olla luvat. Lue lisää tuhkan sirottelusta Kotkan Katariinanpuiston Ankkuriluodolla

Tuhka on sijoitettava pysyvästi vuoden kuluessa. Tuhkaa on käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena eli kaikki tuhka pitää haudata samaan paikkaan.

Arkkuhautaus

Arkkuhautauksessa tarvitaan kuusi kantajaa. Läheisimmät kantajat ovat arkun pääpuolessa.

Vainaja kannetaan loppusoiton aikana kappelin edessä odottavaan saattovaunuun. Vahtimestari ja pappi kulkevat edellä haudalle ja omaiset liittyvät saattoon kukkalaitteidensa kanssa. Hautapaikan lähellä arkku otetaan taas kantoon ja kannetaan haudalle. Kukat lasketaan haudalla. Haudalla voidaan myös laulaa virsi.

Hauta peitetään lähimpänä arkipäivänä.

Muistotilaisuus

Siunaustilaisuuden jälkeen voi viettää muistotilaisuutta. Sen voi järjestää seurakunnan tiloissa. Tilat ovat seurakunnan jäsenille ilmaisia. Varauksesta voi sopia kirkkoherranvirastossa muiden järjestelyjen yhteydessä. Tutustu seurakunnan tiloihin.

Ohjelman voi suunnitella vapaasti. Usein tilaisuudessa luetaan adressit, lauletaan virsiä ja pidetään puheita.

Muistomerkit ja haudan hoito

Seurakunta ei vaadi muistomerkin hankkimista haudalle, eikä asialla ole kiire. Voit rauhassa selvittää erilaisia vaihtoehtoja. Muistomerkin valmistaja toimittaa suunnitelman merkistä hautaustoimeen ennen merkin asettamista paikalleen.

Haudan hoitaminen on omaisten vastuulla. Hautaa voi hoitaa itse tai haudalle voi ostaa hoidon seurakunnalta.

Kirkkoon kuulumattoman hautajaiset

Useimmiten kirkkoon kuulumaton vainaja haudataan seurakunnan hautausmaahan. Jos omaiset haluavat kirkollisen hautaan siunaamisen, voivat he olla yhteydessä siihen seurakuntaan, jonka alueella vainaja asui. Kirkollinen siunaaminen voidaan järjestää, ellei vainaja ole selvästi ilmaissut tahtovansa toisin.

Vaikka siunaamista ei järjestetä, voi hautausasioista silti sopia kirkkoherranvirastossa. Omaiset voivat käyttää kappelia myös vapaamuotoiseen muistohetkeen, jos tilaisuuden ohjelma ei ole ristiriidassa tilan pyhyyden kanssa.

Kirkon tai kappelin käytöstä peritään tilavuokra kirkkoon kuulumattomilta.