Varsinainen vaalipäivä on 20.11.

Seurakuntavaaleissa valitaan 367 seurakuntaan yhteensä lähes 8000 uutta luottamushenkilöä. Äänestäminen tapahtuu vaalipäivänä omassa seurakunnassa klo 11–20.

Muistathan ottaa henkilöllisyystodistuksen mukaasi äänestyspaikalle. Voit antaa äänesi vain oman seurakuntasi ehdokkaalle.

 

 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan (kotiäänestys) siinä seurakunnassa, jonka äänioikeutettujen luetteloon hänet on merkitty. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos hänet on merkitty kyseisen seurakunnan äänioikeutettujen luetteloon.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään ennakkoäänestyksen alkamista edeltävänä perjantaina eli 4.11.2022 ennen kello 16. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan sen seurakunnan kirkkoherranvirastoon tai seurakuntatoimistoon, jonka äänioikeutettujen luetteloon henkilö on merkitty äänioikeutetuksi. Ilmoittautuminen tulee tehdä kirjallisesti tai puhelimitse. Ilmoitus voidaan tehdä myös sähköpostin välityksellä. Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta, jota on pidettävä saatavilla kirkkoherranvirastossa tai seurakuntatoimistossa. Löydät lomakkeen myös täältäLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Kotka-Kymin seurakunnan jäsenet, jotka haluavat ilmoittautua kotiäänestykseen ilmoittavat siitä Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoherranvirastoon pe 4.11. klo 16 mennessä kirjallisisesti tai puhelimitse 

Kirkkoherranvirasto (Karhula)
Karhulan seurakuntakeskus
Karhulantie 33, 48600 Kotka
p. 040 196 7533 (Numeroon ei voi lähettää tekstiviestejä)

Kirkkoherranvirasto (Kotkansaari)
Kotkan seurakuntakeskus
Mariankatu 14 E, 48100 Kotka
p. 040 196 7533 (Numeroon ei voi lähettää tekstiviestejä)