Avioliittoon vihkiminen

Ennen vihkimistä tehdään esteiden tutkinta

Voitte saada kirkollisen vihkimisen, jos olette käyneet rippikoulun ja olette Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäseniä. Jos toinen vihittävistä ei ole kirkon jäsen, mutta on muun erikseen määritellyn kristillisen uskontokunnan jäsen, voidaan vihkiminen silti tehdä.

Vihkimistä ennen tehdään avioliiton esteiden tutkinta (ent. kuulutus). Avioliiton esteiden tutkinta täytyy tehdä vähintään seitsemän päivää ennen vihkimistä. Todistus avioliiton esteiden tutkinnasta on voimassa neljä kuukautta.

Esteiden tutkintaa voi pyytää kirkon sähköisessä asiointipalvelussa esteidentutkinta.fi.

Sähköistä palvelua voi käyttää, jos avioliittoon aikovat ovat vähintään 18-vuotiaita ja heidän kotikuntansa on Suomessa. Toisen on oltava Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, muuten tutkintaa ei voi kirkossa tehdä. Lisäksi tarvitaan pankkitunnukset tai mobiilivarmenne.

Esteiden tutkintaa voi pyytää myös esteidentutkinta-lomakkeella. Täytetyn lomakkeen voi postittaa todistajien allekirjoituksilla varustettuna osoitteeseen: Kotka-Kymin seurakunta, kirkkoherranvirasto, Mariankatu 14, 48100 Kotka.

Avioliiton esteidentutkinta -lomake

Lomakkeen voi myös täyttää Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoherranvirastoissa. Lomaketta palautettaessa on molemmilla osapuolilla oltava mukana henkilöllisyystodistus.

Jos tuleva aviopari haluaa, voidaan heidän nimensä ilmoittaa sunnuntain jumalanpalveluksessa. Jumalanpalveluksessa seurakunta rukoilee aiotun avioliiton puolesta.

Vihkiminen

Kun avioliiton esteet on tutkittu, vihkiminen voidaan suorittaa kirkossa, kotona tai muussa halutussa paikassa. Vihkiajan voi varata kirkkoherranvirastosta. Voit myös jättää yhteydenottopyynnön, niin me soitamme sinulle ajan varaamista varten.

Ennen vihkimistä vihkiparin tulee ottaa yhteyttä vihkivään pappiin ja sopia tapaamisesta. Tapaamisessa käydään läpi vihkitoimitukseen liittyvät asiat.

Sukunimen valinta

Vihkimisen yhteydessä aviopari ilmoittaa vihkijälle, minkä sukunimen he valitsevat. Vihittävillä on mahdollisuus valita neljästä eri vaihtoehdosta:

  1. Kumpikin säilyttää sen nimen, joka hänellä oli ennen vihkimistä.
  2. Yhteiseksi sukunimeksi valitaan miehen sukunimi eli nimi, joka miehellä oli naimattomana ollessaan viimeksi.
  3. Yhteiseksi nimeksi valitaan naisen sukunimi eli nimi, joka naisella oli naimattomana ollessaan viimeksi.
  4. Yhteiseksi nimeksi valitaan joko miehen tai naisen sukunimi, mutta se, jonka sukunimi muuttuu, säilyttää aiemman nimensä yhteisen nimen edellä.

Samaa sukupuolta olevien avioliiton rukous

Samaa sukupuolta oleva aviopari voi järjestää rukoustilaisuuden yhdessä papin tai muun kirkon työntekijän ja kutsuvieraiden kanssa.

Rukous avioliiton solmineiden puolesta ja kanssa on kristittyjen tapa pysähtyä Jumalan hyväksyvän ja rakastavan katseen alle kaikissa elämäntilanteissa. Rukouksessa kiitetään Jumalaa rakkaudesta ja elämän lahjoista sekä pyydetään aviopuolisoille voimaa kunnioittaa toisiaan.

Rukoukselle ei ole olemassa virallista kaavaa, mutta pappi tai muu kirkon työntekijä voi rukoilla vapaasti tai käyttää kirkon rukousperinteeseen kuuluvaa aineistoa. Pariskunta voi miettiä yhdessä kirkon työntekijän kanssa sopivaa tapaa toteuttaa juhlahetki.

Kotka-Kymin seurakunnassa samaa sukupuolta olevien avioliiton rukous voidaan järjestää seurakunnan kaikissa tiloissa, myös kirkossa. 

Kun haluat, että teidän kanssanne rukoillaan aviolittoonne solmimisen yhteydessä, ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon.

Avioliittoon vihkimisen merkitys

Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. (1 Kor. 13:13)

Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä avioliitolle pyydetään siunausta. Vihittävät jättävät yhteisen liittonsa Jumalan huolenpitoon.

Seurakunta rukoilee Jumalan siunausta avioparille. Liitto ei ole kiinni vain ihmisistä, vaan Jumala siunaa yhteistä elämää. Ilmaistessaan tahtonsa rakastaa toinen toistaan vihittävät sitoutuvat avioliittoon ja siihen, että tekevät parhaansa, jotta kumpikin voisi olla siinä onnellinen.

Häät tulossa ja musiikki mietityttää?

Listan kauneimmista häävirsistä löydät täältä: https://virsikirja.fi/teema/haavirsi/

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Mikäli avioliittonne on solmittu aiemmin Digi- ja väestötietovirastossa, se voidaan siunata kirkossa tai muussa toivomassanne paikassa. Avioliiton siunaaminen muistuttaa hyvin paljon kirkollista vihkimistä. Mutta nyt siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle.

Avioliiton siunaaminen

Vihkiminen voi olla pienimuotoinen, intiimi tilaisuus, ja se voidaan toteuttaa myös muussa tilassa kuin kirkossa. Yhtä lailla kirkko saa täyttyä häävieraista ja perinteistä. Tähän on koottu käytännön asioita, jotka on hyvä huomioida, kun alatte suunnitella kirkkohäitä.

Häätavat kirkossa

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku