Älä jää yksin vaikeuksien ja kriisien keskellä

Seurakunnan avun ja tuen muotoja ovat perheneuvonta, työ sairaaloissa, puhelinauttaminen, vapaa-aikaansa viettävän nuorison ja maahanmuuttajien kohtaaminen sekä oppilaitostyö. Seurakunnalla on diakoniatyössään monia henkilökohtaisen auttamisen muotoja ja erityisryhmien palveluja. Seurakunnan ja kaupungin yhteisestä Kotkan diakoniarahastosta myönnetään pienlainoja taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneille henkilöille.

Kirkko tarjoaa keskusteluapua myös puhelimitse tai netissä. Kirkon keskusteluapu on sinua varten, joka kaipaat kuuntelijaa. Päivystäjät ovat kirkon vaitiolovelvollisia koulutettuja vapaaehtoisia sekä työntekijöitä eri puolelta Suomea. Keskusteluavun palveluiden pääperiaatteina ovat luottamuksellisuus, anonyymius, ja vaitiolovelvollisuus. Keskusteluavun palvelut ovat saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pariskunta istuu puistonpenkillä vierekkäin.