Älä jää yksin vaikeuksien ja kriisien keskellä

Seurakunta auttaa monella tavalla. Meillä on muun muassa perheneuvontaa, diakoniatyötä, työtä sairaaloissa, puhelinauttamista, vapaa-aikaansa viettävän nuorison ja maahanmuuttajien kohtaamista sekä oppilaitostyötä.

Diakoniatyössä seurakunnalla on monia tapoja, joilla sinua voidaan auttaa henkilökohtaisesti. Myös erityisryhmille on palveluja. Seurakunnalla ja kaupungilla on yhteinen Kotkan diakoniarahasto, josta myönnetään pienlainoja henkilöille, joilla on taloudellisia vaikeuksia.

Kirkko tarjoaa keskusteluapua myös puhelimitse tai netissä. Kirkon keskusteluapu on sinua varten, joka kaipaat kuuntelijaa. Päivystäjät ovat koulutettuja vapaaehtoisia sekä työntekijöitä eri puolelta Suomea. Heillä on vaitiolovelvollisuus. Keskusteluavun pääperiaatteina ovat luottamuksellisuus, anonyymius ja vaitiolovelvollisuus. Keskusteluavun palvelut ovat saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi.

Henkisen huollon tietosuoja

Kaikessa kirkon sielunhoidollisessa toiminnassa perustana on vahva luottamuksellisuus.  Työntekijöitä ja vapaaehtoisia sitoo vaitiolovelvollisuus. Pappeja koskee vielä vahvempi rippisalaisuus.

"Kirkon sielunhoidon vahvuus on se, että meillä on ammattitaitoisia osaajia, mutta meitä ei koske rekisterinpitovelvollisuus keskusteluista tai keskustelijoista", sanoo asiantuntija Kimmo Nieminen Kirkkohallituksen Diakonia ja sielunhoito -yksiköstä. 

Kirkon keskusteluapu

Kirkon keskusteluapuLinkki avautuu uudessa välilehdessä on kaikkia niitä varten, jotka kaipaavat henkistä tai hengellistä tukea. Päivystäjät ovat vaitiolositoumuksen allekirjoittaneita, koulutettuja vapaaehtoisia ja kirkon työntekijöitä. Kirkon keskusteluapuun voi ottaa yhteyttä Palvelevassa puhelimessa, chatissa ja nettiviesteillä sekä ruotsiksi Kyrkans samtalstjänstenin kautta. 

Kirkon keskusteluapua tehdään lähtökohtaisesti anonyymisti. Puhelinnumerot eivät välity, eikä puheluja nauhoiteta. Soitoista tilastoidaan vain yleisluontoisia asioita, kuten keskustelun aihe sekä arvio soittajan ikäryhmästä. Mitään henkilökohtaisia tietoja tai arkaluonteisia asioita ei keskusteluista jää muistiin. 

Myös chatissa ja nettiviesteissä yhteydenottajan yksityisyys on turvattu. Yhteydenottajan IP-osoite ei välity palveluun, ja viesteihin vastaavat vain vaitiolovelvolliset henkilöt.

Kirkon perheneuvonta

Kirkon perheasiain neuvottelukeskusten tarjoamassa perheneuvonnassa on mahdollista keskustella ammattilaisen kanssa parisuhteen ja perheen vaikeuksista tai oman elämän solmukohdista. Asiakkaaksi voi tulla yksin tai yhdessä puolison tai muun läheisen kanssa. Asiakkuus ei vaadi kirkon jäsenyyttä, ja se on asiakkaalle maksutonta.

Johtava asiantuntija Sari-Annika Pettinen kertoo, että kirkon perheneuvonnan tietosuoja on tarkasti ohjeistettu. Perheneuvontaan liittyvässä ohjeistuksessa (mm. Turvallinen perheneuvonta -dokumenttiLinkki avautuu uudessa välilehdessä) tietosuojalainsäädäntöön liittyvät käytännöt on määritelty tarkasti. Työntekijä hävittää henkilökohtaiset muistiinpanot heti, kun asiakkuus on loppunut.

Ohjeistuksen mukaan asiakkaiden henkilötietoja tallennetaan kirkon perheneuvonnassa sen mukaan, kun se on asiakkuuden kannalta välttämätöntä. Tällaisia tietoja ovat mm. asiakkaan nimi, tulosyy, keskustelun muoto ja siihen käytetty aika. Tietojen tallentamiseen tarvitaan aina asiakkaan suostumus, ja samalla hänelle kerrotaan, mitä tietoja hänestä tallennetaan, minne tiedot tallennetaan ja kuinka kauan niitä säilytetään.

Pariskunta istuu puistonpenkillä vierekkäin.