Erityisnuorisotyö

Erityisnuorisotyö tukee 7-29-vuotiaita lapsia, nuoria ja perheitä. Etsimme yhdessä ratkaisuja elämän haastaviin tilanteisiin. Yhteistyö perustuu luottamukseen.

Erityisnuorisotyön tavoitteena on, että jokainen lapsi ja nuori kokee olevansa hyväksytty ja löytää elämälleen mielekkyyden sekä kokee olevansa tärkeä sekä arvokas, myös apua ja tukea tarvitessaan.

Erityisnuorisotyössä noudatetaan kirkon kasvatustyön periaatteita ja kirkon erityisnuorisotyön linjausta "Läsnäolon nuorisotyö" sekä lakisääteisen lastensuojelu- ja sosiaalityön ja muiden lakien tuomia velvotteita.

Erityisnuorisotyön tehtäviä

 • Tukihenkilönä toimiminen, yksilötyö lapsen/nuoren kanssa
 • Vanhemmuuden tukeminen, esimerkiksi yläkoulujen vanhempainillat
 • Voimamimmit-ryhmä
 • Kouluyhteistyö, esimerkiksi ryhmäytysprojektit ala- ja yläkouluilla)
 • Vankilatyö
 • Wauto -toiminta, Walkers Kotka yhteistyö Kotkan nuorisotyön kanssa
 • Moniammatillinen katupäivystys Kotkan ja Haminan alueen eri toimijoiden kanssa
 • Etsivä työ netissä, NettiSaapas, yhdessä koulutettujen täysi-ikäisten vapaaehtoisten kanssa
 • Leirityö
 • Sekasin-chat päivytystoiminta
 • Apua kriiseistä selviytymiseen
 • Keskustelu- ja konkreettinen apu, esimerkiksi perhe-, ystävyys- ja seurustelusuhteisiin, itsenäistymiseen ja arkeen sekä hengellisiin tai päihteisiin liittyvissä kysymyksissä

Oletko kiinnostunut toimimaan vapaaehtoisena?

Vapaaehtoistyo.fi (Kotka) on yleishyödyllinen, ei-kaupallinen ja voittoa tavoittelematon vapaaehtoistöitä kokoava sivusto. Löydä oma tapasi auttaa!

YouTube-video