Rippikoulut Kotka-Kymin seurakunnassa

Rippikoulu käydään tavallisimmin sinä vuonna, kun täytetään 15 vuotta. Rippikoulun jälkeen vietetään yleensä konfirmaatiota ja rippijuhlia.

Kutsu ja ilmoittautuminen

Nuorten koteihin lähetetään rippikouluun ilmoittautumiskirjeet syykuussa. Kirjeen saavat postitse kaikki Kotka-Kymin seurakuntaan kuuluvat nuoret, jotka täyttävät seuraavana vuonna 15. Muille, esim. toisten seurakuntien jäsenille tai kirkkoon kuulumattomille ilmoittautumismateriaali lähetetään pyydettäessä.

Rippikouluun ilmoittaudutaan seurakunnan nettisivuilla. Lue lisää ilmoittautumisesta

Tiedon siitä, mihin rippikouluun on tullut sijoitetuksi, nuori saa postitse loka-marraskuun vaihteessa. Ryhmien ensimmäiset kokoontumiset ovat marraskuussa.

Lue lisää rippikoulun käymisestä

Tutustu aikuisten rippikouluihin

Rippikoulujen omat sivut

 

Konfirmaatio Kotkan kirkossa, nuoret ja kummit alttarilla.

Rippikoulun ja konfirmaation merkitys

Sinä suojaat minua edestä ja takaa, sinä lasket kätesi minun päälleni. (Psalmi 139:5)

Rippikouluja on tarjolla monenlaisia, mutta kaikki rippikoulut voi tiivistää kolmeen sanaan: elämä, usko ja rukous.

Konfirmaatio tarkoittaa vahvistamista. Jumala vahvistaa konfirmoitavan uskoa. Läheiset rukoilevat konfirmoitavan puolesta. Konfirmoitava itse antaa vahvistuksen sille, että hän kuuluu siihen uskoon, johon hänet on kastettu.

Rippikoulu perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni; kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matt 28:18-20).

Rippikoulun tehtävä on auttaa nuorta kasvamaan aikuisuuteen siinä kristillisen uskon hengessä, johon hänet on nuorena kastettu.

Konfirmaatio merkitsee vahvistamista

Rippikoulu päättyy ehtoollismessun yhteydessä pidettävään konfirmaatioon. Sana konfirmaatio on latinaa ja tarkoittaa vahvistamista. Konfirmaatiossa vahvistamme sitä uskoa, johon nuori on kastettu. Konfirmaatiossa rukoilemme nuoren ja hänen läheistensä puolesta ja siunaamme nuoren.

Konfirmaation jälkeen nuori saa käydä itsenäisesti ehtoollisella. Konfirmaatio on myös edellytyksenä sille, että nuori voi aikanaan toimia kummina.

Rippikoulu on puolen vuoden mittainen tutustuminen seurakuntaan ja kristilliseen uskoon. Usein rippikoulu käydään sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Rippikoulun voi käydä myös aikuisena.

Rippikoulu edeltää rippijuhlia

Nuorta kannattaa juhlia. Yksi etappi monen nuoren elämässä on rippikoulun päättäminen, jonka jälkeen kirkossa järjestetään konfirmaatiojuhla. Lisäksi kotona voidaan järjestää rippijuhlat nuoren toiveiden mukaisesti.

Konfirmaatio tapahtuu jumalanpalveluksessa

Rippijuhlia vietetään rippikoulun käyneen ja konfirmoidun nuoren kunniaksi. Nuorelle rippijuhlat ovat tärkeä aikuistumisjuhla.

Rippijuhlien järjestäminen