Kaksi ihmistä istuu puisella penkillä selin kameraan. Kuvituskuva.

Perheasiain neuvottelukeskuksen asiakkaalle

Jos haluat perheneuvonnan asiakkaaksi, soita numeroon 040 196 7509, ti-to klo 9-12.

Puhelussa selvitetään asiakkaan tilannetta ja sitä, millaista apua tarvitaan.

Elämäntilanteesta riippuen sinua voi auttaa yksilöterapia, pariterapia, erokeskustelu tai erilaiset ryhmät.

Yksilöterapia

Yksilökeskustelu eli keskustelu kahdestaan perheneuvojan kanssa voi auttaa, kun elämäntilanne on kuormittava. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi ihmissuhdekriisi tai elämänmuutos. Keskustelujen tavoitteena on lisätä psyykkistä hyvinvointia ja itseymmärrystä sekä auttaa hahmottamaan omia toimintamallejaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Pariterapia

Pariterapiaan tullaan usein, kun parisuhteessa on ristiriitoja tai kun tarvitaan apua perhe-elämään liittyvissä kysymyksissä. Syitä hakeutua pariterapiaan ovat mm.

  • puolisot ovat etääntyneet toisistaan, ei löydy yhteyttä, eikä puhuminen onnistu
  • uskottomuus
  • seksuaaliongelmat
  • perheenjäsenen sairastuminen
  • kun mietitään, jatkaako yhdessä vai ei
  • vaikeat ristiriidat tai henkinen/fyysinen väkivalta

Vaikeudet ovat voineet jatkua pitkään tai alkaa yhtäkkiä. Pariterapian tavoitteena on luoda tasaveroinen, turvallinen ja avoin keskustelutila, jossa molempia osapuolia kuullaan. Tarkoitus on, että kumpikin voisi paremmin ymmärtää keskinäistä suhdettaan ja tapaa, jolla he ovat vuorovaikutuksessa.

Erokeskustelu

Silloin kun on tarpeen käydä keskustelua, onko suhteella enää tulevaisuutta vai onko ero seuraava askel, on mahdollisuus tulla pohtimaan asiaa yhdessä.

Kun on päädytty eroon, voi olla tärkeää käydä keskustelua ristiriitojen selvittämiseksi ja lapsen aseman turvaamiseksi. Tavoite on luoda luottamuksellinen ja tasapuolinen keskustelumahdollisuus tilanteessa, jossa puolisot eivät pääse yhteisymmärrykseen ilman ulkopuolista tukea. Tavoitteena on tarjota välineitä ristiriitojen ratkaisemiseksi ja mahdollistaa sovinnon löytyminen erilaisten yhdessä päätettävien asioiden osalta. Lasten tarpeiden huomioiminen erotilanteessa on sovittelun keskiössä.

Ryhmät

Perheasian neuvottelukeskuksessa järjestetään erilaisia ryhmiä parisuhteen hoitamiseen ja vanhemmuuden tukemiseen. Ryhmät toimivat vertaisperiaatteella.

Ryhmät lisäävät asiakkaiden itsetuntemusta, omanarvon tuntoa, parantavat yksilön toimijuutta ja vuorovaikutustaitoja. Alkavista ryhmistä ilmoitetaan perheasian neuvottelukeskuksen nettisivuilla ja seurakunnan Facebook-sivuilla.

Sielunhoito

Sielunhoidossa pyritään ihmisen kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen ja kuuntelemiseen sekä dialogiseen keskusteluun. Sielunhoidon asiakas voi tuoda kohtaamiseen myös omia eksistentiaalisia ja elämänkatsomukseen liittyviä pohdintojaan. Keskustelussa perheneuvojat hyödyntävät psykoterapeuttista ja teologista osaamistaan asiakkaiden kriiseissä, menetyksissä, ihmissuhde- ja perheongelmissa sekä elämänkaaren taitekohdissa.

Kristillisen ihmiskäsityksen kautta kohtaamme kunnioittavasti myös ihmiset, joiden maailmankatsomukset ja näkemykset ovat erilaiset.