Nopean puuttumisen metodi (NOPU), Kotka-Kymin seurakunnan kouluikäisten leireillä ja rippikoulun jälkeisen nuorisotyön leireillä

Nopu- metodia käytetään tilanteissa, joissa leiriryhmässä esiintyy vakavia käytöshäiriöitä, esimerkiksi henkinen ja /fyysinen kiusaaminen, jatkuva asiaton kielenkäyttö, toistuva sääntöjen rikkominen.

Tavoitteena on turvata kaikille leiriläisille rauhallinen ja turvallinen leiri.

  1. Leiriläisen kohdalla ilmenee häiriökäyttäytymistä
    • Leirin työntekijä keskustelee leiriläisen kanssa siitä, miten asia korjataan/korvataan
    • Leirin työntekijä keskustelee leiriläisen kanssa siitä, että seuraavasta häiriökäytöksestä leiri keskeytyy leiriläisen osalta.

  1. Leiriläisen häiriökäyttäytyminen toistuu
    • Leirin työntekijä ilmoittaa leiriläiselle, että leiri keskeytyy hänen osaltaan ja soittaa leiriläisen huoltajalle, jotta hän tulee hakemaan leiriläisen kotiin

Mikäli leiriläinen joutuu keskeyttämään leirinsä, leirin työntekijät toivottavat leiriläisen tervetulleeksi myöhemmin jollekin muulle leirille.