Nopean puuttumisen metodi (NOPU) Kotka-Kymin seurakunnan rippikouluissa

 

Nopu- metodia käytetään tilanteissa, joissa rippikouluryhmässä esiintyy vakavia käytöshäiriöitä. Tavoitteena on turvata kaikille rippikoululaisille rauhallinen ja turvallinen oppimisympäristö.

 

1. Rippikouluohjaajan normaalit puuttumisen keinot

 • rakentava keskustelu rippikoululaisen kanssa / rikkeen korjausratkaisu

2. Toistuva häiriköinti / vakavampi rike (yksin rippikouluohjaajan keinot eivät riitä)

 • keskustelu lähimpien työtovereiden kanssa

 • Rippikoululainen soittaa huoltajalle ja kertoo tapahtuneesta. Mikäli rippikoululainen ei soita, ohjaaja soittaa tämän läsnä ollessa

  • Keskustellaan rippikoululaisen kanssa, miten asia korjataan / korvataan

  • Aloite / ehdotus rippikoululaiselta itseltään

  • Kirjataan keskustelun tulokset / ratkaisut

  • Seuranta, sovitaan jatkotapaaminen (esimerkiksi leirillä saman päivän iltana)

3. Rike uusitaan / häiritsevä käytös jatkuu

 • Rippikoululainen otetaan keskusteluun

 • Kutsutaan huoltaja kurssikeskukseen neuvottelemaan (rippikoululainen, huoltaja(t) ja rippikoulun ohjaajat läsnä keskustelussa)

 • Kirjataan keskustelun tulokset /ratkaisut

 • Seuranta, sovitaan jatkotapaaminen (esim. saman päivän iltana) rippikoululaisen kanssa

4. Rippikoululainen toimii edelleen häiritsevästi / rikkomukset jatkuvat

 • Kirkkoherra paikalle

 • Huoltaja mukaan tapaamiseen

 • Toiminta keskustelun pohjalta ja / tai kirkkoherran päätöksellä rippikoululaisen rippikoulun keskeytyminen

 

 

Mikäli rippikoululainen joutuu keskeyttämään rippikoulunsa, selvitämme samalla hänen mahdollisuutensa suorittaa rippikoulu (loppuun) myöhemmin.