Uutiset

Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kokouksen päätöksiä 30.3.2023

Kirkkoneuvosto piti torstaina 30.3. pitkän kokouksen. Asialistalla oli monta tärkeää ja isoa asiaa.

Kokouksen alussa seurakunnan ympäristövastaava Niina Rahola esitteli seurakunnalle koottua ympäristöohjelmaa ja ympäristödiplomin auditointipyyntöä. Kaikissa Suomen seurakunnissa ja hiippakunnissa tulee olla ympäristödiplomi vuoteen 2025 mennessä. Työ ympäristödiplomin uudelleenhankkimiseksi aloitettiin syksyllä 2021, tavoitteena saada Kotka-Kymin seurakunnalle voimassa oleva ympäristödiplomi vuoden 2023 aikana. Kirkkoneuvosto hyväksyi katselmustaulukon perusteella kootun ympäristöohjelman ja totesi, että diplomin minimipisteraja ylittyy, joten auditointia voidaan pyytää. Ympäristödiplomin auditointi tapahtunee loppukesästä. Tässä vaiheessa ympäristödiplomiasioissa on kiinnitetty erityistä huomiota esimerkiksi jätteiden lajitteluun.

Aikuistyön työalavastaava Tero Hietanen puolestaan esitteli seurakunnan nimikkolähettisopimustilannetta. Seurakunnan pitkäaikaisista nimikkoläheteistä Arja Halttunen ja Tarja Ikäheimonen ovat jääneet eläkkeelle, lisäksi Venäjällä tehty työ on katsottu päättyneeksi. Kirkkoneuvosto pohti sopimustilannetta ja lähetysjärjestöjen tukemista ja muutosehdotusten jälkeen palautti asian valmisteluun. Nimikkolähettiasiaan palataan toukokuun kokouksessa. 

Kirkkoneuvosto valitsi helmikuussa Vilhelmiina Sipolan nuorisotyönohjaajan virkaan. Sipola on ottanut viran vastaan ja aloittanut työt seurakunnassa. Samaan aikaan hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa. Seurakunnan uudistajat -valitsijayhdistyksen ensimmäinen varajäsen Hanna-Kaisa Lähde nousee kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi. Kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustoa valitsemaan kirkkoneuvostoon uuden jäsenen Sipolan tilalle.

Maaliskuun asioihin kuuluvat myös vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus. Tilinpäätös painui noin 400 000 euroa alijäämäiseksi, tulosta selittää erityisesti tilinpäätöshetkelle tehty sijoitusomaisuuden kirjanpitoarvojen alaskirjaus sekä energian ja elintarvikkeiden hintojen nousu.

Kirkkoneuvosto valitsi edustajansa myös kaatuneiden muistopäivän seppeleenlaskuun ja juhlallisuuksiin. Kaatuneiden muistopäivää vietetään Kotkan ja Kymin sankarihautausmailla 21.5.2023. Kotkassa seppeltenlaskutilaisuus järjestetään klo 14 sankarihautausmaalla. Tilaisuudessa lasketaan seppeleet, kuullaan mahdolliset tervehdykset ja hiljennytään hetkeksi rukoukseen. Kymin kirkolla järjestetään jumalanpalvelus klo 13, jonka jälkeen lasketaan seppeleet sankarihautausmaalla ja juodaan kirkkokahvit Helilän seurakuntatalolla.

Kirkkoneuvosto päätti käynnistää kaksi kärkihankkeeksi nimettyä hanketta. Toinen hankkeista keskittyy kirkkoonliittyvien henkilöiden tavoittamiseen ja kohtaamisen ja toinen yksinäisyyden ehkäisyyn. Yksinäisyyden ehkäisy -hankkeen puheenjohtajaksi valittiin Seija Aalto ja kirkkoonliittyviin liittyvän hankkeen puheenjohtajaksi Tuula Anttila. Hankkeissa on tarkoitus työskennellä kirkkoneuvoston valitseman teeman parissa siten, että seurakunnan työntekijät, luottamushenkilöt ja seurakuntalaiset toimivat yhdessä. Hankkeiden pituus on 2 vuotta. 

Viimeisenä mutta silti tärkeänä asiana esityslistalla oli Aittakorven seurakuntatalosta saatu tarjous. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti osaltaan hyväksyä tarjouksen ja lähettää asian kirkkovaltuuston päätettäväksi. Asia etenee nopeasti kirkkovaltuustoon, joka kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 18.4. klo 18.

31.3.2023 13.35