Uutiset

Uutislistaukseen

Kirkkoneuvosto päätti syyskautensa 28.11.2023

Kirkkoneuvoston kauden viimeinen kokous pidettiin tiistaina 28.11. Helilän seurakuntatalolla. Asialistalla oli päällikkövalintoja ja henkilöstöasioita, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024, ensi vuoden kolehtisuunnitelma, kirkkoneuvoston avustusmäärärahojen jako sekä päätös hakea kirkkohallituksen avustusta Kotka-Kymin seurakunnan hallussa olevaan Lavansaaren kirkon alttaritaulun kunnostamiseen.

Seurakunnassa on vuoden 2023 aikana valmisteltu työalarakenteen muutosta. Muutoksen seurauksena seurakuntatyötä tehdään jatkossa kolmella isolla työalalla, jotka on nimetty kasvuksi, auttamiseksi ja yhteydeksi. Kasvun työala kattaa varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön, työalan päälliköksi valittiin Janne Blomberg. Auttaminen puolestaan kattaa diakoniatyön ja sielunhoidon, auttamistyön päälliköksi valittiin Elina Virmakoski. Yhteys-työala kokoaa jumalanpalveluselämän, musiikkityön sekä aikuis- ja verkostotyön yhteen. Tämän työalan päälliköksi valittiin Anna Mykrä-Siljander. Muutoksen tavoitteena on tiivistää johtamisrakennetta, varautua tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollistaa entistä parempi yhteistyö seurakunnan eri työmuotojen välillä. Tutut toiminnot jatkuvat myös ensi vuoden puolella.

Kirkkoneuvosto pyysi Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulia antamaan pastori Juha Ropposelle virkamääräyksen vs. kirkkoherran virkaan 1.1.-29.2.2024. Nykyinen kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen siirtyy toisiin tehtäviin Helsingin hiippakuntaan vuoden alussa. Vuoden 2024 aikana seurakunnassa toimitetaan kirkkoherranvaali, ajankohta tarkentuu kevään aikana. Ville Heiskasen sijaisuutta nuorisotyönohjaajan virassa jatkettiin vuoden 2024 ajaksi. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti ehdottaa kirkkovaltuustolle vuodenvaihtessa vapautuvan kappalaisenviran lakkauttamista. Lakkautuvan viran tilalle on perustettu uusi seurakuntapastorin virka, tähän virkaan on pastori Kimmo Enckellille annettua viranhoitomääräys.

Kirkkoneuvosto keskusteli pitkään vuoden 2024 toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Ensi vuoden tavoitteena on valmistella seurakunnalle uusi strategia, jatkaa Kotkan kirkon peruskorjausta ja valmistautua Höyterin alueen kaavoittamiseen. Ensi vuoden talousarvioon liittyvät investoinnit ovat Kotkan kirkon remontin myötä suuret. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle enintään viiden miljoonan euron lainarahoituksen nostamista remonttikustannusten kattamiseksi. 

Kirkkoneuvosto päätti myöntää Kotka-Haminan merimieskirkolle 4000 euron avustuksen sekä 6000 euron avustuksen Suomen Lähetysseuran katastrofirahastoon, käytettäväksi Itä-Jerusalemissa sijaitsevaa Luterilaisen maailmanliiton sairaalaa sekä Lähi-idän kirkkojen antamaan humanitaariseen apuun. Kirkkoneuvosto hyväksyi myös kolehtisuunnitelman ensi vuodelle ja päätti hakea kirkkohallitukselta avustusta Lavansaaren kirkon vaurioituneen alttaritaulun kunnostamiseen. Lavansaaren kirkon alttaritaulu on sotien jälkeen siirtynyt Kotkaan, virallisesti alttaritaulun omistaa kirkkohallitus. 

Kirkkoneuvosto jatkaa työtään vs. kirkkoherran johdolla tammikuussa. Kirkkovaltuusto puolestaan pitää vielä kokouksen 12.12., jossa se päättää ensi vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.

29.11.2023 14.36