Uutiset

Uutislistaukseen

Kotka-Kymin seurakunnalle myönnettiin ympäristödiplomi

Kotka-Kymin seurakunnalle on myönnetty Kirkon ympäristödiplomi. Kirkon ympäristödiplomi on Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakuntia varten laatima järjestelmä. Sen avulla seurakunnat voivat kantaa ympäristövastuutaan.

 

Diplomia hakevien seurakuntien ympäristötoiminta auditoidaan, ja jos toiminta täyttää ympäristöjärjestelmän vaatimukset, voi kirkkohallitus myöntää seurakunnalle ympäristödiplomin. Kotka-Kymin seurakunnan ympäristötyö auditoitiin syksyllä 2023 ja auditoinnissa todettiin seurakunnan täyttävän diplomin vaatimukset. Kirkkohallitus myönsi diplomin Kotkaan 21.12.2023 alkaen.

 

– Seurakunta on merkittävä toimija monella tapaa, joten myös ympäristöteoillamme on paljon merkitystä. Meillä on esimerkiksi useita hautausmaita, monia toimitiloja ja paljon erilaista toimintaa, joten tekemillämme valinnoilla todella on vaikutusta. Lisäksi kohtaamme runsaasti ihmisiä toiminnassamme ja voimme sitä kautta toimia myös hyvänä esikuvana ympäristöasioissa, toteavat Kotka-Kymin seurakunnan ympäristövastaavat Niina Rahola ja Heidi Nevalainen.

 

– Raamatussakin meitä kehotettiin viljelemään ja varjelemaan luomakuntaa, joten ympäristöstä huolehtiminen istuu luontevasti seurakunnan arvomaailmaan.

 

Diplomi myönnetään viideksi vuodeksi kerrallaan

 

Kirkon ympäristöjärjestelmässä on kriteerejä monista eri teemoista, kuten jätehuollosta, ruuasta, energiasta, viheralueista ja ympäristökasvatuksesta. Ympäristötyö koskettaa sekä seurakunnan työntekijöitä että seurakuntalaisia ja luottamushenkilöitä.

 

Ympäristödiplomi myönnetään seurakunnalle aina viideksi vuodeksi kerrallaan, jonka jälkeen ympäristötyö on jälleen auditoitava. Ympäristön hyväksi tehtäviä toimenpiteitä on jatkettava ja kehitettävä suunnitelmallisesti, jotta diplomille myönnetään jatkoa.

21.12.2023 13.51