Uutiset

Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kevään viimeinen kokous pidettiin Helilän seurakuntatalolla tiistaina 24.5. 

Kokouksessa käsiteltiin Mariankadun kiinteistöstä eli ns. Vatikaanista saatuja tarjouksia, hyväksyttiin seurakunnan valmiussuunnitelma ja kirkon tietoturvapolitiikka. Lisäksi ympäristötyöryhmää täydennettiin uusilla edustajilla. Kokouspykälien lisäksi kirkkoneuvosto keskusteli jumalanpalvelusten ajankohdista, ympäristöasioista, diakoniaan liittyvistä asioista ja kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittämisestä.

Vatikaanista saadut tarjoukset päätettiin talousjohtajan ehdotuksen mukaisesti hylätä. Kirkkoneuvosto valtuutti talousjohtajan kuitenkin antamaan toiselle tarjoajalle vastatarjouksen ja käynnistämään siten neuvottelut Vatikaanin sopivasta myyntihinnasta. Jos asiassa päästään eteenpäin, tuodaan uusi tarjous elokuussa kirkkoneuvoston käsittelyyn.

 

- Kiinteistöstä luopuminen on aiemmin tehdyn kiinteistöselvityksen mukainen toimenpide ja se noudattaa seurakunnan voimassa olevaa strategiaa. Seurakunta voi olla tyytyväinen siihen, että kiinnostus kohdetta kohtaan on herännyt, talousjohtaja Jari-Pekka Väisänen toteaa

 

Valmiussuunnitelma ja tietoturvapolitiikka hyväksyttiin yksimielisesti. Ilmoitusasioissa käydyn keskustelun perusteella jumalanpalvelusten ajankohdista päätetään elokuun kokouksessa. Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivitys etenee alkusyksystä, samoin diakonian viran täyttäminen. Ympäristödiplomin valmistelu etenee myös muiden asioiden ohella. 

 

Seurakunnan luottamushenkilöt kokoontuvat vielä kesäkuun 8. päivä kirkkovaltuuston kokoukseen. Silloin päätetään mm. tulevan vuoden kirkollisveroprosentista.

25.5.2022 08.00