Uutiset

Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto kokoontui keskiviikkona 12.10. Langinkosken kirkolla

Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidettiin 12.10. Langinkosken kirkolla. Ennen kokousta kirkkovaltuutetuilla oli mahdollisuus käydä syömässä Meijän keittiössä, joka tarjoaa konstailematonta kotiruokaa ja mahdollisuuden yhteiseen ruokailuun aina keskiviikkoisin Toivonsalissa.

Kirkkovaltuuston esityslistalla oli seurakunnan uusien ohjesääntöjen ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen päivittäminen. Uusi kirkkovaltuuston työjärjestys mahdollistaa iltakoulujen ja kyselytuntien järjestämisen kirkkovaltuuston kokousten yhteydessä. Jatkossa kirkkoneuvoston alaisuudessa työskentelee kaksi johtokuntaa, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta ja henkilöstöasiain johtokunta. Seurakuntatyön johtokunta lakkaa tämän valtuustokauden päättyessä. Kirkkoneuvoston ohjesääntö ja uusien johtokuntien johtosäännöt tuovat myös nuorten vaikuttajaryhmän edustajalle puhe- ja läsnäolo-oikeuden toimielimien kokouksissa.

Lisäksi kirkkovaltuusto päivitti vaalilautakunnan kokoonpanoa ja merkitsi tiedoksi valtuustokauden alussa annettujen aloitteiden käsittelyn. Kiinteistöasioiden osalta käsiteltiin investointimäärärahojen muutoksia tämän kuluvan vuoden osalta. Merkittävimmät oikaisut koskivat Kotkan kirkon remonttia. Suunnitelmien tarkentumisen myötä tälle vuodelle suunniteltuja toimenpiteitä siirtyi toteutettavaksi ensi keväälle.

Kirkkovaltuuston vuoden ja myös valtuustokauden viimeinen kokous pidetään joulukuussa. Silloin kirkkovaltuusto päättää vuoden 2023 talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta. Lisäksi joulukuussa on edessä piispanvaalin maallikkoedustajien valinta. Mikkelin hiippakunnassa käydään toukokuussa 2023 piispanvaali, jossa äänioikeutettuja ovat hiippakunnan papit ja lehtorit sekä yhtä suuri joukko maallikkovalitsijoita. Kotka-Kymin seurakunnasta maallikkovalitsijoita valitaan yhteensä 37.

13.10.2022 14.24