Uutiset

Uutislistaukseen

Uusia avauksia ja vankkaa perustoimintaa seurakunnan toiminnassa vuonna 2019

26.3.2020 14.16

Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoneuvosto käsitteli seurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kokouksessaan keskiviikkona 25.3.2020. 

Kotka-Kymin seurakunnan vuosi 2019 oli yhteisen seurakunnan kolmas vuosi. Seurakunnassa tehtiin vuoden aikana uusia avauksia ja vankkaa perustoimintaa koko vuoden ajan. Vuosi 2019 oli ensimmäinen uuden strategian mukainen vuosi. Strategian painopistealueina ovat mm. tyytyväiset seurakuntalaiset, mahdollisuus vapaaehtoistyöhön, seurakunnan näkyvyys, 20-40 -vuotiainen tavoittaminen, spontaani ja kokeileva työkulttuuri, hengelliseen ja henkiseen etsintään vastaaminen. 

Vuoden aikana lapsityössä tavoitettiin noin 400 lasta ja heidän huoltajaansa. Uusina avauksina oli päiväkerhot erilaisilla painopisteillä sekä satuhierontakerho. Kasvatuksessa kerhojen ja viikkotoiminnan kautta vuoden aikana kohdattiin noin 2500 lasta ja nuorta. Uutena kokeiluna yhteistyössä kaupungin kanssa toimittiin liikkuvassa nuorisotyössä Wauto-auton kanssa. 
Diakoniatyössä kohdattiin ihmisiä ja autettiin vähävaraisia arjessa. Vuoden aikana jaettiin yli 2700 ruokakassia sekä kohdattiin yli 3000 ihmistä. Diakoniassa aloitettiin myös ns. etsivä vanhustyö. Työn tarkoituksena on etsiä ja löytää niitä vanhuksia, jotka eivät vielä saa tarvitsemiaan palveluita. 
Perheneuvonnassa kohdattiin yli 360 eri ihmistä ja sairaalapapit olivat mukana luomassa hengellistä toimintaa sairaaloissa sekä mukana Kymsoten toiminnassa. 
Musiikkityössä vuoden aikana juhlittiin Kirkkokuoron 110-vuotista taivalta, vietettiin lounaskonsertteja, urkuviikkoja ja kirkkomusiikin päivää. 
20-40 vuotiaita tavoitettiin erityisesti Meijän keittiön ja Tuunausklubin toiminnoissa, Yhessä-illoissa, Valoa-tapahtumassa ja lapsityön kautta lasten vanhempina.
Toiminnassa vankkana pohjana olivat jumalanpalvelukset. Vuoden aikana kokeiltiin erilaisia ilta- ja erikoismessuja niin kirkoissa kuin Santalahden luontopolulla. Hiljaisuuden viljely oli suuressa suosiossa viime vuoden aikana. Hiljaisuuden retriitit ja hiljaisuuden joogaryhmät täyttyivät nopeaan. Kristinuskon peruskysymysten ääressä opiskeli Alfa-kurssilla yli 40 henkilöä. 
Seurakunnan toiminnassa vuoden aikana on toiminut noin 500 vapaaehtoista eri tehtävissä. 

Kotka-Kymin seurakunnan tilinpäätös oli vuodelta 2019 alijäämäinen -24 155€. Vuosien 2016-2020 tehdyssä henkilöstösuunnitelmassa on pysytty ja kustannustasoa on pystytty laskemaan verotulotuottojen pienentyessä. Vuoden aikana seurakunta maksoi Mariankadun asunto-osan peruskorjaukseen otettua pitkäaikaisen lainan loppuosuuden pois.  Tällä hetkellä seurakunnalla ei ole pitkäaikaislainoja enää jäljellä. 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että alijäämä kirjataan taseen yli/alijäämätilille sekä toimintakertomuksen hyväksymistä. Kirkkovaltuusto käsittelee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kesäkuun alussa. 

Kirkkoneuvoston kokouksessa käsiteltiin lisäksi maa-alueiden vaihtoa ja kauppaa Kotkan kaupungin kanssa sekä maa-alueen myyntiä yksityishenkilölle. 
Kokouksessa lisäksi esillä oli seurakunnan nimikkolähettisopimukset sekä uusien hyväksyminen. Suomen ev. lut. kansanlähetyksen lähetteinä toiminut Nummeloiden perhe on palanut kotimaahan ja heidän tilalle Japaniin seurakunnan läheteiksi hyväksyttiin Markus ja Kia Syrjätie. 
Kirkkoneuvosto hyväksyi lisäksi seurakunnalle anonyymin rekrytoinnin valmistelun.