Uutiset

Uutislistaukseen

Uusi sairaalakappeli vihittiin käyttöön Kymenlaakson keskussairaalassa

Sairaista huolehtiminen on kuulunut kirkon lähimmäistyöhön jo alkuseurakunnan ajoista. Sairaalasielunhoito perustuu Jeesuksen sanoihin: ”Minä olin sairaana, ja te kävitte minua katsomassa.” (Mt. 25:36).  

Kymenlaakson keskussairaalan uuden kappelin vihkimisen käyttöön suoritti Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo...

Kymenlaakson keskussairaalan uuden kappelin vihkimisen käyttöön suoritti Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen.

Sairaalasielunhoitoa voidaan kutsua vakaumuksen mukaiseksi eksistentiaaliseksi tueksi. Se tarkoittaa ihmisen auttamista, tukemista ja lohduttamista elämän suurissa muutoksissa, vakavassa sairastumisessa tai kuolemassa.  

Kymenlaakson keskussairaalassa Kotkassa vihittiin käyttöön uusi sairaalakappeli maanantaina 28.9.2020. Uusi kappeli valmistui Kymenlaakson Keskussairaalan uudisosaan sairaalan laajennuksen yhteydessä. Kappeli on avoinna kaikille uskontokunnasta riippumatta, oman vakaumuksensa mukaisesti.  

Kohtaamiset sairaalapapin työn ytimessä 

Kotkassa on sairaalapapit toimineet vuodesta 1972 lähtien.  Tällä hetkellä Kotka-Kymin seurakunnassa toimii kaksi sairaalapappia.  

Sairaalapapin työn ytimessä ovat kohtaamiset potilaiden ja omaisten kanssa. Vakava sairaus, onnettomuus ja sairaalaan joutuminen herättävät epävarmuutta tulevasta. Kriisitilanteessa sairaalapapille voi huojentaa mieltään. Hän kuuntelee ja etsii kanssasi suuntaa eteenpäin. Myös läheisille on tarjolla tukea ja tarvittaessa sairaalapappi tukee myös henkilökuntaa jaksamisessa.

Keskeisiä työvälineitä ovat sielunhoidollinen keskustelu ja kuunteleminen. Hän kulkee rinnalla ja jakaa taakkoja. Sairaalapappi voi rukoilla potilaan puolesta ja hänen kanssaan. Sielunhoitoon sisältyy kosketus pyhään, Jumalan armahtavaan läsnäoloon.


- Sairaanakin ihminen on Jumalan kämmenellä. Sairaalapappi tuo viestiä rakastavasta Jumalasta sinne, missä ihminen on haavoittunut, sairas, kärsivä, kuoleva. Juuri siellä on tärkeä kirkon olla läsnä. Sairauden keskellä ja kuoleman lähellä hengellisen hoidon tärkeys korostuu, toteaa Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen.

Korona-aika näyttäytynyt eri tavoin sairaalapappien työssä  

Koronatilanne on vaikuttanut sairaalapappien toimintamahdollisuuksiin eri tavoin eri puolilla Suomea. 

Vaikka sairaalapapit luetaan usein sairaaloiden tai hoivakotien henkilökunnaksi, on korona-aika ymmärrettävästi muuttanut monia toimintatapoja. Liikkuminen eri toimipisteissä on rajoitettua.


- Omalla työkentälläni Kotkassa olen yhteistyössä henkilökunnan kanssa arvioinut tilannekohtaisesti, milloin voin potilaita tai omaisia tavata. Joidenkin asiakkaitteni kanssa olen mahdollisuuksien mukaan keskustellut puhelimessa tai tavannut heitä ulkona, toteaa Kotka-Kymin seurakunnan sairaalapappi Hanna Hietanen.  

Etenkin korona-ajan alkuvaiheessa kohtaamisissa on tullut vastaan surua liittyen siihen, jos omaiset eivät ole toivotulla tavalla päässeet viettämään aikaa läheisensä kanssa, joka on ollut sairaalassa tai hoivakodissa. Aina ei ole ollut mahdollisuutta hyvästellä läheistään tai jotain tärkeää on tuntunut puuttuvan, kun toista ei voi nähdä tai koskettaa. Toisaalta mukana ymmärrystä rajoituksia kohtaan ja kiitollisuutta siitä, että läheinen on hyvässä hoidossa. Toisaalta surua siitä, miten rajoitukset vaikuttavat omaan tilanteeseen ja mahdollisuuksiin tavata. 


Uusi kappeli avoinna kaikille  

- Kappelissa omaiset voivat jättää läheiselleen jäähyväiset. Pyydettäessä sairaalapastori voi tulla toimittamaan saattohartauden eli pienen rukoushetken avoimen arkun äärellä. Kappelissa järjestetään myös hautaan siunaamisia pienen saattojoukon läsnä ollessa, kertoo Kotka-Kymin seurakunnan sairaalapappi Hanna Hietanen.  

Kappelille on sairaalalle tullessa opasteet ja oma sisäänkäynti, mikä helpottaa omaisten sinne saapumista. Omaisille on myös oma odotustila kappelin yhteydessä. Kappelissa oleva risti sekä hiekka-astia ja siihen kuuluva lapio on tehty käsityönä Puusepänliike Puutaide Klamilassa.    

Sairaalakappelin vihkiminen toteutettiin koronan takia suljettuna tilaisuutena. Kappelin vihkivät ekumeenisesti käyttöön Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen ja Kotkan ortodoksisen seurakunnan pastori Ivan Markolainen. 

28.9.2020 15.38