Uutiset

Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan uuden strategian

Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuusto kokoontui keskiviikkona 13.10. syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa. Isona ja tärkeänä päätöksenä kokouksessa oli seurakunnan strategian päivittäminen. Lisäksi päätettiin kahdesta virkanimikkeen muutoksesta.

Kotkakymin_srk_kuvitus lukkari etusivunkuva.jpg

Seurakunnan strategian päivitystä on työstetty kesän ja alkusyksyn ajan. Syyskuun kokouksessa kirkkoneuvosto päätti lähettää päivitetyn strategian kirkkovaltuustolle. Samalla todettiin, että strategialuonnos laitetaan esille seurakunnan nettisivuille, jotta myös seurakuntalaiset pääsevät kommentoimaan sitä. Kirkkovaltuuston kokouksessa käytiin läpi myös saadut kommentit ja näkemykset. Niiden pohjalta valtuutettu Minni Kuisma esitti toiveen, että myös yksinäiset ja heikompiosaiset huomioidaan seurakunnan strategiassa. Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että tämä toive lisätään pöytäkirjaan. Päivitetyssä strategiassa uutena painopisteenä mukaan tulevat ympäristöasiat. Niiden edistämiseksi kirkkoneuvosto on nimennyt työryhmän, jonka tehtävä on päivittää vanhentunut ympäristödiplomi ajan tasalle.

Seuraavan kerran kirkkovaltuusto kokoontuu iltakouluun marraskuun puolivälissä. Silloin keskustellaan seurakunnan kiinteistöasioista. Kirkkovaltuuston syksyn toinen kokous pidetään joulukuussa, kokouksen asialistalla on tulevan vuoden talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta päättäminen.

14.10.2021 16.37