Uutiset

Uutislistaukseen

Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoneuvosto käsitteli vuoden 2022 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota

Kirkkoneuvosto kokoontui torstaina 25.11.2021 käsittelemään vuoden 2022 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota.

Vuonna 2022 perustoiminnan lisäksi seurakunta tekee uusia avauksia muun muassa perustamalla Hiljaisuuden puutarhan Kymin kirkonmäelle. Hiljaisuuden puutarhalla tarkoitetaan puutarhaa, joka on tarkoitettu erityisesti palvelemaan ihmisten hiljentymisen tarpeita. Lisäksi ensi vuonna käynnistyy Liikkuva sydän -hanke yhdessä Haminan seurakunnan kanssa, jossa tullaan luomaan uusi Pyhän tilan levossa - toimintamalli. Liikkuva sydän hankkeessa etsitään uusia tapoja yhdistää arjen hengellisyyttä liikkuvan seurakunnan metodeihin. Liikkuva sydän hanke on saanut kirkkohallitukselta 10 000€ hankerahaa.

Nuorten hyvinvointiin panostetaan muun muassa Nuorten vaikuttajaryhmän kanssa. Nuorten vaikuttajaryhmä vaikuttaa seurakunnassa erityisesti nuorten toimintaan ja parantaa nuorten osallistamista seurakunnassa sekä erityisesti päätöksenteossa.

Vuoden 2022 talousarvio on rakennettu varovaisuusperiaattella ja se näyttää alijäämää -365 770€. Vuoden 2022 budjetissa on isona investointina Kotkan kirkon peruskorjausremontti 2 137 650€. Lisäksi investointimäärärahaa on varattu Kymin kirkon ikkunaremonttiin ja piha-alueremontin loppuunsaattamiseen. Lisäksi muun muassa Helilän Pappilan piha-alueen remonttiin.  

Kirkkoneuvosto lähetti toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyttäväksi kirkkovaltuustolle, joka kokoontuu 15.12.2021.

25.11.2021 20.59