Uutiset

Uutislistaukseen

Yhteisvastuukeräys 2022 nostaa esiin nuorten kokeman hädän ja toivottomuuden

Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksellä autetaan koronapandemian seurauksista kärsiviä lapsia ja nuoria. Yhteisvastuun avausta vietetään sunnuntaina 6.2.2022 Kotkan kirkon klo 12 messun yhteydessä. Lipaskeräyksiä ja yhteisvastuutapahtumia järjestetään koronatilanteen niin salliessa.

Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 40 prosenttia jää nuorten hyväksi Suomessa tehtävään työhön seurakuntien sekä Lasten ja nuorten keskuksen toiminnan kautta. 60 prosentilla avustetaan kehittyvien maiden katastrofialueiden asukkaita Kirkon Ulkomaanavun työn kautta. Keräys alkaa sunnuntaina 6.2.2022.

Tämänvuotisen Yhteisvastuukeräyksen kampanjateema ”Lahjoita mulle huominen” nostaa esiin nuorten ahdingon ja yksinäisyyden kokemuksen, jota pitkittynyt korona-aika on lisännyt.

Maailmanlaajuinen pandemia on osunut nuorille herkkään ikävaiheeseen ja koetellut ikäpolvea kovalla kädellä niin Suomessa kuin globaalisti maailmalla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2021 toteuttaman kouluterveyskyselyn tulokset paljastivat suomalaisnuorten mielenterveyden heikentyneen pandemian aikana.

”Lapset ja nuoret ovat arvokkainta, mitä meillä on. He ovat meidän tulevaisuutemme kaikkialla maailmassa. Me yhdessä voimme pitää huolta, että jokaisen lapsen ja nuoren rinnalla on turvallisia aikuisia”, vetoaa vuoden 2022 Yhteisvastuupiispa  Mari Leppänen.

Yhteisvastuulla 2022 lisää aikuisten tukea nuorten arkeen

Tämänvuotisen Yhteisvastuukeräyksen tuotolla koronan lieveilmiöitä kohdanneiden nuorten arkeen tarjotaan lisää aikuista tukea matalan kynnyksen menetelmin.

Suomeen jäävästä 40 prosentin tuotto-osuudesta puolet saa Lasten ja nuorten keskus, jossa kehitetään jalkautuvia palveluja tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia.

Lasten ja nuorten keskuksen etsivän nuorisotyön Palveluoperaatio Saappaan toimintaa laajennetaan keräystuotolla uusille paikkakunnille ja toimintaa levitetään myös kouluihin. Valtakunnallisesti toimivaa NettiSaapasta, jossa vapaaehtoiset etsivät aikuista kuuntelijaa kaipaavia nuoria eri sosiaalisen median alustoilla, laajennetaan.

Keräysvaroilla kehitetään ja laajennetaan myös Moottoripaja- sekä Perheystävä-toimintoja. Moottoripajat ovat nuorten harrastuspaikkoja, joissa rassailun ohella opitaan arjen hallintaa, pohditaan tulevaisuutta ja pidetään hauskaa ilman päihteitä. Perheystävä tarjoaa tukea yksinäisille, kuormittuneille tai syrjäytymisuhan alla oleville lapsiperheille.

Apua oman seurakunnan lapsille ja nuorille

Toinen puolisko Suomeen jäävästä Yhteisvastuu-tuotosta jää paikallisseurakunnille ahdingossa olevien nuorten tukemiseksi tehtävään työhön sekä diakonia-avustuksiin oman seurakunnan alueella.

Korona-aika on muuttanut seurakuntien nuorisotyötä ja uusia keinoja nuorten tavoittamiseksi on pitänyt löytää, kun isot avoimet toiminnat ovat olleet koronarajoitusten takia tauolla.

Koronan myötä nuorten kokoavan toiminnan tavoittavuus on laskenut ja kynnys kokoontua yhteen on noussut, jonka takia luontaisen yhteisöllisyyden rakentuminen on jäänyt ohuemmalle. Nuoret eivät pääse niin luontevasti ja avoimesti kohtaamaan myöskään työntekijöitä kuin ennen koronaa. Näin jää moni murhe ja ongelma vaille kuulijaa.

Kotka-Kymin seurakunnan nuorisotyönohjaajat Sinikka Lopperi ja Marko Lamminen kertovat, että näin korona-aikana nuorille tarjotaan säännöllisesti mahdollisuutta henkilökohtaiseen keskusteluun. Lisäksi nuorisotyöntekijät päivystävät sosiaalisessa mediassa enemmän, kuten esimerkiksi discordissa ja Sekaisin-chatissä. Työntekijöille on jaettu omat sosiaalisen median päivystysvuorot.

Normaalin kokoavan toiminnan lisäksi seurakunta on mukana Walkers-toiminnassa. Kotkan kaupungin kanssa tehdään yhteistyössä liikkuvaa ja etsivää nuorisotyötä. Sen avulla kohdataan nuoria, jotka eivät hakeudu kokoavien toimintojen pariin muutoin. Kohtaamisia on viikoittain kymmenestä jopa yli sataan.

Lopperi ja Lamminen toteavat lisäksi, että korona-aika on vaikuttanut paljolti myös isoskoulutukseen. Koulutusta on käyty Teamsin välityksellä. Yhteisten tapaamisten lisäksi ei ole päästy myöskään yhdessä leirille. Leirien peruuntuminen on erityisesti aiheuttanut nuorissa pettymistä.

Kaukana tarve on vieläkin suurempi kuin meillä

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60 prosenttia ohjataan Kirkon Ulkomaanavun (KUA) katastrofirahastoon, jonka avulla pystytään käynnistämään ja toteuttamaan hätäapua kehittyvien maiden humanitaarisissa katastrofeissa. Avustustarpeiden syyt ovat useimmiten luonnonkatastrofit, poliittisten selkkausten seuraukset sekä suuronnettomuudet.

Tämänvuotisessa keräyksessä esillä on erityisesti KUA:n työ Etelä-Sudanissa, jonne sisällissodan väkivaltaisuuksia paenneet perheet ovat palaamassa takaisin.

Etelä-Sudanissa KUA tukee yhteisvastuuvaroin perheiden ruokaturvaa sekä toimeentulomahdollisuuksia. Syksyllä 2021 alkaneessa toimeentulo-ohjelmassa pyritään avustamaan myös pakolaisuudesta palanneiden lasten ja nuorten koulukuluissa. Peruskouluja tuetaan opetuksen järjestämisessä. Kehittyvissä maissa koulunkäynti keskeytyi koronan myötä monien nuorten osalta usein kokonaan.

Miten osallistua Kotka-Kymin seurakunnan Yhteisvastuu-keräykseen?

Lähikeräysten ohella voit antaa lahjasi Kotka-Kymin seurakunnan Yhteisvastuukeräykseen

  • MobilePayllä numeroon 81176
  • Tekemällä lahjoituksen nettilahjoitussivulla osoitteessa yhteisvastuu.fi/kotkakymi.
  • Pankin kautta lahjoitettaessa Yhteisvastuun tilit ovat:
    Aktia FI82 4055 0010 4148 41, Nordea FI16 2089 1800 0067 75 ja OP FI14 5000 0120 2362 28.
    Jos lahjoitat pankin kautta, lisää lahjoitukseesi seurakunnan viitenumero 304227. 

Kirkkopalvelujen keräysluvat RA/2020/639 ja ÅLR/2021/8126.

28.1.2022 11.59