Vapaaehtoistyön kysely 2021

Vapaaehtoisten palautekysely

Keräämme palautetta vapaaehtoisilta, jotka toimivat Kotka-Kymin seurakunnan järjestämissä vapaaehtoistehtävissä. Kiitos, kun vastaat ja autat meitä kehittämään toimintaa!

Toimin vapaaehtoisena
Arvioi tehtävään perehdytyksen onnistumista, silloin kun aloitit vapaaehtoisena.
Kuinka tyytyväinen olet tukeen, jota seurakunta tarjoaa sinulle vapaaehtoistehtävässäsi?