Uutiset

Uutislistaukseen

Kotka-Kymin kirkkovaltuusto päätti kuluvan vuoden ja koko kuluneen valtuustokauden kokouksessaan 14.12.2022.

Syksyn viimeisessä kokouksessa kirkkovaltuuston esityslistalla oli tulevan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen, aikuistyönohjaajan viran lakkauttaminen sekä ns. Vatikaanin korttelin eli Mariankatu 14:n kiinteistön myynti.

Aikuistyönohjaajan virka on ollut täyttämättä syksyn ajan ja se lakkautettiin henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Toimintasuunnitelmassa ensi vuodelle suunnitellaan mm. messupalautteen keräämistä ja vapaaehtoisten roolin vahvistamista jumalanpalvelusten toteuttamisessa, saunailtoja ja saunaleirejä, Ristin tie -pääsiäisnäytelmää, nuorten musiikkipajaa, erityismessuja, lasta odottavien perheiden ryhmiä, nuorten vaikuttajaryhmän aktiivista toimintaa, nuorten aikuisten toimintaa, verkossa tapahtuvaa auttamistyötä, sairaalasielunhoidon 50-vuotisjuhlia ja kotialttareiden rakentamisiltoja. Ja kuten tänäkin vuonna, myös ensi vuonna kerhot ja leirit, kirkolliset toimitukset ja jumalanpalvelukset, rippikoulut, diakonian vastaanotot ja muut perinteiset ja tutut toiminnot jatkuvat eri puolilla Kotkaa. Yhteistyö perhekeskusverkoston, sosiaalitoimen, kulttuuritoimijoiden ja monien muiden tahojen kanssa on aktiivista myös tulevana vuonna. 

 Talousarvio näyttää n. 450 000 euroa alijäämäiseltä. Budjettia paisuttavat kotitalouksillekin tutut energian ja elintarvikkeiden hintojen nousu. Kokonaisuudessaan seurakunnan taloustilanne on kuitenkin vakaa. Ensi vuoden suurin investointikohde on Kotkan kirkon peruskorjaus, lisäksi pienempiä korjaustöitä tehdään Kymin kirkolla, seurakuntataloilla sekä Parikan krematoriossa.

Tulevan vuoden suunnitelmien lisäksi kirkkovaltuusto päätti myydä Mariankatu 14:n kiinteistöt ja tontin paikalliselle Seven Group Oy:lle 2,7 miljoonan euron hintaan. Sopimuksen mukaisesti seurakunta vuokraa Kotkan seurakuntakeskuksen salitiloja sekä tarvittavia toimistotiloja seuraavan 7 vuoden ajan. Kirkkovaltuuston päätös tulee hyväksyttää vielä Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulissa sekä kirkkohallituksessa.

Kokouksen päätteeksi kirkkoherra ja talousjohtaja kiittivät kirkkovaltuustoa kuluneesta valtuustokaudesta. Nelivuotiskauden aikana tehtiin isoja päätöksiä kiinteistösuunnitelman hyväksymisessä ja sen toteuttamisessa, strategian päivittämisessä ja lukuisissa rekrytoinneissa.  Vuoden 2019 alussa ei vielä tiedetty koronapandemiasta eikä Ukrainan sodasta, jotka ovat molemmat osaltaan värittäneet tätä kulunutta valtuustokautta ja seurakunnan työtä. 

Uusi kirkkovaltuusto kokoontuu ensimmäisen kerran 4.1.2023, jolloin tehdään päätökset kirkkoneuvoston sekä johtokuntien kokoonpanosta. Työ jatkuu kohti uutta nelivuotiskautta! Lämmin kiitos luottamushenkilöille, jotka annatte omaa aikaanne ja osaamistanne yhteiseksi parhaaksi!

14.12.2022 19.40