Uutiset

Uutislistaukseen

Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoneuvoston kevään kokoukset jatkuivat torstaina 27.4. Kotkan seurakuntakeskuksessa.

  

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi Päivi Ihatsun eron toimistosihteerin tehtävistä eläkkeellesiirtymisen vuoksi ja päätti esittää kirkkovaltuustolle näin vapautuvan toimistosihteerin viran lakkauttamista. Kirkkovaltuustoon lähtee myös esitys hallintosihteerin tehtävänimikkeen vaihtumisesta vastaanottosihteeriksi, kun Anne-Maarit Helle siirtyy kokonaan perheasiain neuvottelukeskuksen tehtäviin. 

 

Nuorten vaikuttajaryhmän kokoonpanon muututtua myös kirkkoneuvosto päivitti nuorten vaikuttajaryhmän edustusta, jatkossa nuorten vaikuttajaryhmän edustaja kirkkoneuvostossa ja henkilöstöasiain johtokunnassa on Konsta Kärsämä ja varajäsen Emma Hotti. Kirkkoneuvoston edustajan varajäseneksi Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan nimettiin Marja Leena Valkeinen.

 

Kirkkovaltuusto aloitti valtuustokautensa tammikuussa. Ensimmäisessä kokouksessa jätettiin kaksi valtuustoaloitetta, toinen koski päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja toinen sateenkaarityön yhdyshenkilön nimeämistä. Kirkkoneuvosto kävi jo tammikuun lopussa aloitteisiin liittyvää lähetekeskustelua ja nyt aloitteet tulivat uudelleen kirkkoneuvoston käsittelyyn. Päätöksenteon läpinäkyvyyteen liittyvä aloite eteni yksimielisesti kirkkovaltuustoon. Sateenkaarityön yhteyshenkilön nimeämiseen liittyvän aloitteen sisällöstä äänestettiin, mutta äänestyksen jälkeen asia etenee valtuustoon siinä muodossa, että kirkkoneuvosto ehdottaa sateenkaarityön yhteyshenkilön nimeämistä seurakuntaan. Kirkkovaltuusto saa aloitteiden valmistelun päätettäväkseen kesäkuun kokouksessa.

 

Tulevaa talousarvion laatimista ajatellen kirkkoneuvosto keskusteli kirkollisveroprosentista. Kotka-Kymin seurakunnassa kirkollisveroprosentti on pysytellyt 1,5 %:ssa vuosikymmenien ajan. Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkollisveroprosentti pysyisi samana myös vuonna 2024.

Kirkkoneuvosto hyväksyi lisäasiana Kotkan kirkon julkisivukorjauksen ja sadevesien
poistojärjestelmän korjausurakan urakoitsijaksi tarjouskilpailussa
edullisimman tarjouksen tehneen Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy:n.

 

28.4.2023 09.23