Uutiset

Uutislistaukseen

Kirkon perheneuvonta – työtä rakkauden puolesta jo 80 vuotta

Kirkon perheneuvonta viettää tänä vuonna 80-vuotisjuhlavuotta. Palvelulle on jatkuvaa tarvetta, sen osoittavat kasvavat asiakasmäärät.

Vuonna 2023 perheneuvonnan asiakasmäärä kasvoi koko maassa edellisvuodesta yli 560 asiakkaalla. Yhteensä asiakkaita oli lähes 18 000. Suurimpana tulosyynä perheneuvontaan olivat edellisvuosien tapaan vuorovaikutusongelmat. Toiseksi suurimpana syynä olivat erokysymykset.

Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskus Kotkassa on yksi Suomen vanhimpia, se on perustettu 1957. Viime vuonna palveluja käytti 275 ihmistä. Suurin ikäryhmä on 30–39 -vuotiaat.

- Perheneuvonnan asiakkaaksi voi tulla sekä yksin että yhdessä kumppanin kanssa, ollaan kaikkia perhe- ja suhdemuotoja varten, ja yleisimmät tulosyyt olivat vuorovaikutusongelmat ja erokysymykset, toteaa perheneuvoja Johanna Tanska Kotka-Kymin seurakunnasta.

Eniten kirkon perheneuvontaa käyttävät alle 40-vuotiaat

Vuonna 2023 perheneuvonnan asiakkaista 35 % oli 30–39-vuotiaita. Yli 69-vuotiaiden osuus oli kasvanut prosenttiyksiköllä, samoin miesten osuus. Perheasioiden sovittelun määrä kasvoi selkeästi. Perheasioiden sovittelussa annetaan apua ja tukea silloin, kun vanhemmat pohtivat eroa tai ovat jo eronneet. Perheasioiden sovittelun tarkoituksena on turvata lapsen asema ja auttaa vanhempia ratkaisemaan ristiriidat sovittelemalla.

”Usein ihmiset pohtivat pitkäänkin tilannettaan, ennen kuin varaavat ajan perheneuvontaan. Moni ajattelee, että muut ehkä tarvitsevat palvelua enemmän. Toivon, että kynnys ottaa yhteyttä perheneuvontaan olisi mahdollisimman matala. Moni keskus voi ottaa kaikki asiakkaiksi haluavat, ja perheneuvonnassa ohjataan myös muiden palveluiden ääreen”, perheneuvonnan asiantuntija Sari-Annika Pettinen Kirkkohallituksesta pohtii.

Perheneuvonnan asiakkaat erittäin tyytyväisiä ammattimaiseen palveluun

Perheneuvonnassa kerätään säännöllisesti valtakunnallista asiakaspalautetta, johon vuonna 2023 vastasi 847 henkilöä. Asiakaspalautteeseen vastanneet olivat tyytyväisiä siihen, että keskusteluissa puhuttiin itselle tärkeistä asioista sekä siihen, että tuli kuulluksi ja ymmärretyksi. Lisäksi asiakkaat olivat tyytyväisiä sekä yhteydenottoon että ajanvaraukseen.

Palautteiden keskiarvo oli 4,7 asteikolla 1–5. Esimerkiksi väittämä ”ensimmäinen käynti järjestyi riittävän nopeasti” sai keskiarvon 4,3 ja väittämä ”tilanteeni helpotti” arvon 4,2. Avoimista vastauksista kävi ilmi, että perheneuvonnan ammattilaisiin oltiin erittäin tyytyväisiä, samoin kun siihen, että kirkko tarjoaa palvelua maksuttomasti.

- Kotkassa kysymykseen "Voisin suositella kirkon perheneuvontaa muille" on asteikolla 1-5 vastattu keskimäärin 4,8, kertoo Johanna Tanska.  

Kirkon perheneuvonta on laajentunut ja monipuolistunut 1940-luvulta tähän päivään

Perheneuvonta sai alkunsa vuonna 1944 Tampereelta, kun pastori Matti Joensuu laittoi ilmoituksen Aamulehteen ja kehotti eroaikeissa olevia pareja tulemaan keskustelemaan ennen mahdollista avioeroa.

Sodan jälkeinen aika nostatti ristiriitoja puolisoiden välille, ja avioerojen määrä nousi sotaa edeltäneestä ajasta kolminkertaiseksi. Pastori Joensuun ilmoituksesta alkanut toiminta laajeni vuosien aikana, ja siitä tuli osa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sielunhoitotyötä.

Kirkon perheneuvonnalla on ollut merkittävä vaikutus myös yhteiskunnalliseen sosiaalityöhön, perheterapian kehittymiseen sekä perheasioiden sovitteluun.

Tällä hetkellä Kirkon perheasiain neuvottelukeskuksia on kaikkiaan 37 eri puolella maata, ja niissä työskentelee yli 180 koulutettua työntekijää. Perheneuvontaa tehdään suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, espanjaksi ja venäjäksi sekä tulkin välityksellä. Yli puolella keskuksista on sopimus hyvinvointialueen kanssa perheasioiden sovittelusta ja/tai perheneuvonnasta.

 

1.2.2024 15.09