Uutiset

Uutislistaukseen

Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuusto esittää uuden kirkkoherran valintaa välillisellä vaalilla

Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 12.3.2024 esittää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille kirkkoherranvaalin vaalitavaksi välillistä vaalia.

 

 

Tuomiokapituli voi kirkkovaltuuston pyynnöstä päättää, että kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto. Kirkkoherran välillistä vaalia varten tuomiokapituli antaa hakijoista lausunnon seurakunnalle. Lausunnossa todetaan hakijoiden kelpoisuus ja arvioidaan heidän taitonsa ja kykynsä haettavana olevaan virkaan. Tuomiokapituli lähettää seurakunnalle hakijoiden hakemukset ja lausuntonsa hakijoista ja määrää henkilön, jonka tehtävänä on vaalin valmisteleminen seurakunnassa. Kirkkovaltuusto valitsee virkaan jonkun niistä hakijoista, jotka tuomiokapituli on todennut kelpoisiksi virkaan.

Toinen vaalitapa kirkkoherranvaaleissa olisi ollut välitön vaali, jossa saavat äänestää seurakunnan äänioikeutetut jäsenet.

Kirkkovaltuusto äänesti kirkkoherranvaalin vaalitavasta äänin 17–15.

Vaalitavasta riippumatta kirkkoherranvaalin vaaliprosessi on avoin. Seurakunta tulee järjestämään vaalipaneelin ja vaalisaarnat, jossa seurakuntalaisilla on mahdollisuus osallistua kirkkoherran valintaprosessiin.

Kirkkoherranvaalin tarkempi aikataulu selviää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin käsittelyn jälkeen. Arvioiden mukaan hakuaika virkaan on kesällä ja varsinainen vaali syyskauden alussa. Uusi kirkkoherra aloittaa arvioiden mukaan vuoden 2024 lopussa.

Kirkkovaltuusto valitsi lisäksi kokouksessaan uudeksi kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi Heikki J. Oksasen paikkakunnalta muuttaneen Pasi Pölläsen tilalle. Kirkkoneuvostoon Heikki J. Oksasen tilalle varsinaiseksi jäseneksi valittiin Petri Railo ja varajäseneksi Heikki Naski.

12.3.2024 19.19