Uutiset

Uutislistaukseen

Minni Kuisma valittiin edustajaksi kirkolliskokoukseen

13.2.2020 13.39

Kirkolliskokousedustajat seuraavalle nelivuotiskaudelle on valittu. Samalla valittiin myös edustajat hiippakuntavaltuustoon.

Mikkelin hiippakunnasta kirkolliskokoukseen valituksi tuli kotkalainen Minni Kuisma. Hän on myös Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsen. Kuisma valittiin edustajaksi myös Mikkelin hiippakunnan hiippakuntavaltuustoon.

Katso tästä kaikki kirkolliskokoukseen valitut edustajat

Valituista edustajista uusia edustajia on noin 46 %. Uuden kirkolliskokouksen kokoonpanossa miehiä on 53 (2016: 61) ja naisia 42 (2016: 35). Naiset ovat enemmistönä Espoon, Helsingin, Kuopion ja Mikkelin hiippakunnissa valituista edustajista.

Valituista edustajista nuorin on 24-vuotias ja iäkkäin 78-vuotias. Edustajien keski-ikä on 54 vuotta (2016: 56 v.).

Tutkija Veli-Matti Salminen Kirkon tutkimuskeskuksesta kommentoi vaalin tulosta seuraavasti:

Tiedot valituista ovat alustavia ja vahvistamattomia. Vaalilautakunnat vahvistavat tulokset maanantaina 17.2.

Kirkolliskokoukseen valitaan vaaleissa 64 maallikkoedustajaa ja 32 pappisedustajaa.

Kirkolliskokous päättää mm. kirkon opista ja hallinnosta sekä kirkkolain sisällöstä. Kirkolliskokous käsittelee asioita, jotka koskevat kirkon oppia ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta. Se myös vastaa kirkon suhteista valtioon, muihin kirkkoihin ja järjestöihin. Kirkolliskokouksen tehtävistä säädetään kirkkolaissa (KL 20:7).

Hiippakuntavaltuusto valitsee tuomiokapitulin maallikkojäsenen sekä vahvistaa tuomiokapitulin tilinpäätöksen ja hyväksyy toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman. Hiippakuntavaltuusto voi tehdä aloitteita kirkolliskokoukselle.