Uutiset

Uutislistaukseen

Kaksi pinkkiä ilmapalloa.

Korona ei pysäyttänyt kirkon perheneuvontaa vuonna 2020

4.2.2021 12.06

Korona on muuttanut perheiden arkea monin tavoin viime vuoden keväästä lähtien, mikä on näkynyt myös kirkon perheneuvonnan työssä. Myös perheneuvontaa on tehty etäyhteyksin maaliskuusta 2020 lähtien. Etelä-Kymenlaakson perheasiainneuvottelukeskuksessa apua sai 321 ihmistä. Käyntikertoja oli 1300.

Perheneuvonnassa korona-aikana esiin ovat nousseet muun muassa huoli vanhemmuuden kysymyksistä, perheiden taloudellinen huoli sekä alkoholin käytön ja väkivallan lisääntyminen. Videokeskustelut perheneuvojan kanssa eivät ole läheskään aina olleet mahdollisia perheiden arjen vaatimusten tai rauhallisen tilanpuutteen vuoksi. Kaikille asiakkaille ei ole ollut luontevaa keskustella teknisten välineiden välityksellä. Kaikilla tarvittavaan tekniikkaan ei ole ollut mahdollisuuttakaan.

Kirkon perheneuvonnassa uusia keinoja käyttöön

Kirkon perheneuvonnassa on pyritty tavoittamaan kotikaranteenissa olevia perheitä uusilla keinoilla, kuten perheaiheisilla somenostoilla sekä muulla verkossa tapahtuvalla työllä. Myös osa vertaisryhmistä siirrettiin verkossa tapahtuvaksi.

Vuonna 2020 lanseerattiin RakkausklinikkaLinkki avautuu uudessa välilehdessä, joka on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon neuvontapalvelu. Rakkausklinikalla kirkon perheneuvojat tarjoavat tukea ja näkökulmia parisuhdetta koskeviin kysymyksiin ja ongelmiin. Lukijat voivat lähettää Rakkausklinikalle anonyymisti parisuhdetta koskevia kysymyksiä, joihin kirkon perheneuvojat vastaavat. Palvelu on tavoittanut reilusti yli puoli miljoonaa lukijaa yhdeksässä kuukaudessa. Rakkausklinikka toimii terveyden ja hyvinvoinnin verkkopalvelussa Terve.fi:ssä, ja sen toteuttaa A-lehdet.

Kirkon perheneuvonnassa oli vuonna 2020 kaikkiaan 16 840 asiakasta. Suurimpana tulosyynä edellisvuosien tapaan olivat vuorovaikutusongelmat. Perheneuvontaa tarjottiin videovälitteisesti 24 754 kertaa ja puhelimitse 12 717 kertaa. Yhteensä asiakaskohtaamisia oli yli 85000.

Perheneuvonnassa on mahdollista keskustella ammattilaisen kanssa parisuhteen ja perheen vaikeuksista tai oman elämän solmukohdista. Asiakkaaksi voi tulla yksin tai yhdessä puolison tai muun läheisen kanssa. Asiakkuus ei vaadi kirkon jäsenyyttä, ja se on asiakkaalle maksutonta. Noin puolella keskuksista on ostopalvelusopimus kunnan tai kuntayhtymän kanssa perheasioiden sovittelusta ja/tai perheneuvonnasta.